O migracjach

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Czy rzeczywiście czeka nas nowa fala migracji z Ukrainy?


W związku z wydarzeniami na Ukrainie w powietrzu wisi pytanie, czy nastąpi masowa fala uchodźców zza naszej wschodniej granicy. 32-osobowa grupa uciekinierów z Krymu złożyła na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce w województwie podkarpackim wnioski o nadanie im statusu uchodźcy.Związek Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej od początku konfliktu na Ukrainie wspierał swoich pobratymców zamieszkujących Krym m.in. za pomocą Listu otwartego. Podlascy Tatarzy, gdy tylko dowiedzieli się o uciekinierach ze Wschodu, natychmiast zadeklarowali chęć pomocy i przyjęcia ich pod swój dach >>>

Mimo tak dużej grupy starających się o azyl mieszkańców Krymu polskie władze nie spodziewają się masowych ucieczek na terytorium RP. Jak pokazują doświadczenia sprzed 10 lat, podczas pomarańczowej rewolucji o azyl w Polsce ubiegało się jedynie 22 obywateli Ukrainy. Natomiast o 117 proc. wzrosła liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Podobną sytuację możemy obserwować obecnie. W całej Polsce znajduje się aktualnie około 150 obywateli Ukrainy, którzy korzystają z pomocy zapewnionej przez Departament Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Do Urzędu do 26 marca 2014 roku z prośbą o nadania statusu uchodźcy wystąpiło 157 Ukraińców, ale o zezwolenie na osiedlenie się ubiegało się o około 20 proc. więcej obywateli Ukrainy niż rok temu, w tym samym okresie.

Ukraińcy posiadają 38 tys. ważnych kart pobytu, co stanowi 31 proc. całej populacji cudzoziemców w Polsce. Większość zezwoleń na zamieszkanie w Polsce dostają Ukraińcy, którzy u nas studiują, pracują albo biorą ślub z polskim obywatelem/obywatelką. 38 proc. obywateli Ukrainy mieszka na Mazowszu, 10 proc. w woj. lubelskim i 9 proc. - w małopolskim.

Działania polskich władz

Polskie władze przygotowały już na początku roku „Koncepcję w przypadku nagłego napływu dużej ilości liczby cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z Ukrainy”. Dokument ten został zatwierdzony 28 lutego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i przekazany do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Przygotowano również „Plan działania resortu spraw wewnętrznych w zakresie organizacji, przyjmowania, transportu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców/uchodźców z Ukrainy”.  Określa on zasady postępowania w przypadku masowego napływu obywateli Ukrainy do Polski.  W Planie uwzględniono lokalizację nowych punktów pobytowych, w tym obozowisk, wskazanych podczas wizytacji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego oraz po konsultacjach przeprowadzonych z Ministerstwem Obrony Narodowej, w sprawie wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP. Jednocześnie dostosowano możliwości wykorzystania zasobów transportowych Straży Granicznej do aktualnej sytuacji, przy założeniu intensyfikacji realizacji zadań własnych w ochronie granicy państwowej i działań migracyjnych.

Zgodnie z informacjami płynącymi z MSWiA pierwsze dwa warianty (napływ do 20 osób dziennie – wariant I, oraz pomiędzy 20-100 osób dziennie – wariant II) zakładają funkcjonowanie w oparciu o istniejący system recepcyjny, przy konieczności organizacji transportu dla cudzoziemców z przejść granicznych do jednego z dwóch ośrodków recepcyjnych (Biała Podlaska oraz Dębak) oraz uruchomienia dodatkowych obiektów. Wariant III, w sytuacji napływu ponad 100 osób dziennie, zakłada utworzenie dodatkowych pięciu Centralnych Punktów Recepcyjnych na terenie województw podkarpackiego oraz lubelskiego w lokalizacjach zaproponowanych przez władze lokalne. Jeśli ośrodki zostaną wypełnione, powstanie obozowisko dla 5 tys. osób na terenie poligonu w Nowej Dębie. Dodatkowo istnieje możliwość utworzenia tymczasowego obozowiska na terenie dawnego lotniska w Białej-Podlaskiej.

Blog jest prowadzony w ramach projektów:

„Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego”
oraz "Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców" współfinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter