Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

20 lat w UE. Mamy w tym swój udział


Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymagało wprowadzenia wielu reform. Wiązało się ze zmianami struktury i organizacji pracy urzędów, nowymi wytycznymi we wszystkich sektorach gospodarki. Był to czas intensywnych przemian społecznych we wszystkich grupach wiekowych i zawodowych.


d początku negocjacji akcesyjnych w 1997 r., Instytut Spraw Publicznych badał postawy społeczeństwa wobec integracji z UE. Przyglądaliśmy się rolnikom, nauczycielom, ciekawiła nas postawa kościoła katolickiego. Pytaliśmy o stan przygotowań administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i przedsiębiorstw, także z perspektywy związków zawodowych. We współpracy z ekspertami proponowaliśmy kierunek zmian w tych obszarach. Prowadziliśmy analizę mediów polskich i zagranicznych poruszających temat integracji. Badaliśmy wzajemny wizerunek Polski oraz najważniejszych krajów UE.

Odkąd zapadła decyzja, że traktat akcesyjny będzie przyjęty w drodze ogólnonarodowego referendum, ISP przygotowało szereg rekomendacji co do kampanii informacyjnej oraz przebiegu samego głosowania. Przekonaliśmy decydentów, że kluczowym wyzwaniem będzie osiągnięcie wymaganego progu pięćdziesięcioprocentowej frekwencji i przekonaliśmy ich do wprowadzeniu dwudniowego głosowania oraz innych rozwiązań profrekwencyjnych.
To dzięki tym rozwiązaniom oraz zainspirowanym naszymi analizami działaniom polityków i organizacji obywatelskich frekwencja w referendum 7 i 8 czerwca 2003 r. osiągnęła prawie 60 proc., a większość głosujących poparła akcesję. Rok później, pierwszego maja 2004 r., Polki i Polacy świętowali tak długo wyczekiwane wejście do UE.

Polska od 20 lat cieszy się z pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, a ISP nadal bada i monitoruje, wskazuje możliwe rozwiązania i dba o głos społeczeństwa w procesach decyzyjnych. Zapraszamy do lektury naszych publikacji, słuchania podcastów i udziału w wydarzeniach. Świętujmy aktywnie, już niebawem wybory do PE, czyli okazja do wznowienia polskiej debaty o przyszłości UE z udziałem naszych przedstawicieli.

 Zapraszamy także do naszego archiwum, gdzie można znaleźć liczne raporty i książki ISP wydane w okresie przed i po-akcesyjnym  https://www.isp.org.pl/pl/publikacje
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter