Zielona transformacja polskiego rolnictwa. Gdzie jesteśmy? Co dalej?
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Zielona transformacja polskiego rolnictwa. Gdzie jesteśmy? Co dalej?


18 września dr Paulina Sobiesiak-Penszko podczas spotkania eksperckiego zaprezentowała wyniki najnowszych badań ISP na temat zielonej transformacji polskiego rolnictwa. 


Badania jakościowe i ilościowe przeprowadzone wśród rolników jednoznacznie pokazują, że sytuacja polskiego rolnictwa jest trudna. Problem rosnących kosztów, nieprzewidywalność i niestabilność cen produktów rolnych, kryzys zbożowy oraz napływ produktów rolnych z Ukrainy to najczęściej wymieniane przez badanych trudności. Według naszych danych 54% badanych gospodarstw w 2022 roku odnotowało stratę lub bilans zerowy, co powoduje, że część rolników nie jest w stanie utrzymać się z prowadzonej działalności i musi poszukiwać dodatkowych źródeł zarobku. 

Wdrożenie zielonej transformacji rolnictwa wymaga poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw, w tym ustabilizowania ich dochodów i zwiększenia opłacalności produkcji. Jednym ze sposobów może być skracanie łańcuchów dostaw, wsparcie rolników w rozwijaniu bezpośredniej sprzedaży produktów i lepszym docieraniu do konsumentów. 

Zmiana klimatu i jej konsekwencje, takie jak susza czy ekstremalne zjawiska pogodowe, dotykają polskiego gospodarstwa rolne. Badani jednak w większości nie dostrzegają negatywnego wpływu rolnictwa na zmianę klimatu oraz stan środowiska. Niezbędna jest edukacja w tym zakresie. 

Mimo że dla skupionych na przetrwaniu rolników, kwestie ochrony klimatu i środowiska nie stanowią priorytetu, to są oni jednak otwarci na wprowadzanie zmian przyjaznych dla środowiska i klimatu. Zdecydowanie popierają m.in. wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, obowiązek zapewnienia dobrostanu zwierząt czy dbałość o stosowanie płodozmianu i różnorodności biologicznej. 48% badanych jest też za ograniczeniem hodowli przemysłowej. Najmniejsze poparcie ma wśród nich ograniczenie produkcji zwierzęcej.

Rolnicy potrzebują bieżących i przystępnych informacji dotyczących rozwiązań przyjaznych dla klimatu i środowiska, pokazywania dobrych praktyk i promowania ich wśród gospodarstw.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją szczegółowych wyników badańBadania przeprowadzono w ramach projektu „Bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona klimatu i sprawiedliwa transformacja polskiego rolnictwa” finansowanego przez European Climate Foundation. 
 

Zielona transformacja polskiego rolnictwa

Zapisz się do newslettera
Newsletter