Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Zdalna Rada Mędrców czyli z profesorami o europeizacji stosunków przemysłowych


W dniu 22 maja 2020 odbyło się wideospotkanie na temat artykulacji interesów organizacji związkowych z naszego regionu w strukturach europejskich. W spotkaniu oprócz ekspertów ISP wzięli udział goście specjalni  - europejscy znawcy stosunków przemysłowych i dialogu społecznego,   którzy odnieśli się do zaprezentowanych przez Instytut Spraw Publicznych analiz.


Analizę porównawczą opartą na wynikach badań przeprowadzonych przez ISP wraz z innymi ośrodkami badawczymi wśród związków zawodowych w  Polsce, Bułgarii, na Litwie, w Rumunii, Słowacji oraz Słowenii przedstawił dr Jan Czarzasty. Barbara Surdykowska szczegółowo zaprezentowała podejście organizacji związkowych do europejskiej standaryzacji ponadnarodowych układów zbiorowych, a Sławomir Adamczyk – płacy minimalnej. W spotkaniu ze strony ISP wzięli również udział Dominik Owczarek i Małgorzata Koziarek.

Ustalenia zespołu badawczego skomentowali: prof. Juliusz Gardawski, prof. Guglielmo Meardi oraz prof. Oscar Molina. Zwrócili oni uwagę m.in. na trafność analiz, a jednocześnie wskazali na wątki, które warte są uwzględnienia lub wyeksponowania, takie jak:  uwarunkowania kulturowe (wartości materialne versus postmaterialne), które wpływają na zakres tematów podejmowanych przez związki; rolę pracodawców (którzy, ze względu na ograniczenia projektu,  nie zostali objęci badaniami); a także potencjał rozwojowy sektorowych układów zbiorowych.

Wyniki dyskusji zostaną wykorzystane przy opracowaniu finalnej wersji raportu porównawczego, a także rekomendacji  dla decydentów, które zostaną opublikowane oddzielnie.

Badania i wideospotkanie zostały przeprowadzone w ramach projektu ARTUS CEE współfinansowanego przez Komisję Europejską. 


Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter