Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Zapraszamy na konferencję „Wyrównywanie szans poprzez edukację obywatelską: jak dotrzeć do grup o ograniczonym dostępie do edukacji”


To kolejna z cyklu konferencji na temat edukacji obywatelskiej. Tegoroczna będzie poświęcona procesom przemian w sferze partycypacji obywatelskiej, zachodzącym w Europie oraz rezultatom, jakie przynoszą one osobom znajdującym się w mniej korzystnym położeniu społecznym. Jej organizatorem jest europejska sieć ekspertów z zakresu edukacji obywatelskiej Networking European Citizenship Education (NECE), a polskimi współorganizatorami Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Instytut Spraw Publicznych. Konferencja odbędzie się 17-19 listopada w warszawskiej Fabryce Trzciny przy ul. Otwockiej 14.


Z jednej strony, obywatele powstrzymują się od tradycyjnego zaangażowania w życie publiczne, czego przejawem jest na przykład spadająca frekwencja wyborcza oraz dostrzegalne ogólne rozczarowanie polityką. Z drugiej strony wzrasta znaczenie nowych form angażowania się w życie publiczne, m.in. za pośrednictwem nowych mediów.

Niestety, możliwość skorzystania ze wspomnianych nowych form zaangażowania politycznego jest w ogromnym stopniu zdeterminowana dostępem do edukacji, poziomem zarobków oraz umiejętności. Członkowie grup niemających dostępu do tych zasobów pozostają w znacznym stopniu wykluczeni z udziału w społeczeństwie obywatelskim i pozbawieni wpływu na przebieg procesów politycznych. W ten sposób osoby należące do grup mających mniejsze szanse społeczne i edukacyjne cierpią z powodu czegoś co możemy określić mianem „luki uprawomocnienia”(empowerment gap).
 
Konferencja zgromadzi ekspertów z dziedzin edukacji obywatelskiej i kulturalnej, działaczy młodzieżowych i społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i naukowców. Celem jest debata na temat roli edukacji obywatelskiej w odpowiedzi na zarysowany wyżej problem społeczny. Czy edukacja obywatelska jest odpowiednim narzędziem, które może przyczynić się do zniwelowania luki uprawomocnienia?
 
Przyczynkiem do dyskusji będą prezentacje o charakterze naukowy oraz praktycznym, przedstawione przez mówców z całej Europy. Uwzględniony w nich zostanie zarówno kontekst edukacji formalnej –zarówno tej szkolnej, jak i odbywającej się poza placówkami oświatowymi, jak i sfera edukacji nieformalnej.
 
Wystąpienie wprowadzające do debaty podczas otwarcia konferencji wygłosi światowej sławy amerykański politolog, prof. Benjamin R. Barber.

Patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce: Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, ul. Otwocka 14, 03-759 Warsaw (www.fabrykatrzciny.pl)
.

UWAGA: koszt udziału w całej konferencji wynosi 25 €; opłata dla studentów oraz osób biorących udział tylko w jednym dniu tego wydarzenia została zniesiona. Wszyscy zainteresowani powinni jednak wypełnić elektroniczny FORMULARZ REJESTRACYJNY.
 
Aktualny program konferencji znajduje się TUTAJ oraz na stronie sieci NECE koordynowanej przez niemiecką Federalną Agencję ds. Edukacji Obywatelskiej (bpb), gdzie znaleźć można także więcej informacji o spotkaniu.

Językiem roboczym konferencji będzie angielski (organizatorzy nie zapewniają polskiego tłumaczenia).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na konferencji zachęcamy do jak najszybszego rejestrowania się do udziału za pośrednictwem strony: http://conf.lab-concepts.de/nece.
 
Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania oraz podróży na konferencję!
 
W celu uzyskania dalszych informacji na temat dostępnych możliwości zakwaterowania w Warszawie oraz dojazdu na konferencję, zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony konferencji. Można tam znaleźć więcej informacji na temat samej sieci NECE, będącej inicjatywą wspieraną przez niemiecką Federalną Agencją ds. Edukacji Obywatelskiej.
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem konferencji:
 
lab concepts GmbH
Agathe Dziuk
Tel.: +49 (0)228 2498 114/ Fax: +49 (0)228 2498 111
nece-warsaw@lab-concepts.de
Zapisz się do newslettera
Newsletter