Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Zaangażowanie Polskich migrantów w życie publiczne Irlandii tematem seminarium w ISP


O zaangażowaniu Polaków w życie społeczne i polityczne Irlandii rozmawiali uczestnicy seminarium "Od pracy do partycypacji. Zaangażowanie Polskich migrantów w życie publiczne Irlandii", które odbyło się 15 grudnia w Instytucie Spraw Publicznych.

W trakcie seminarium zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczących partycypacji publicznej Polaków, Litwinów i Łotyszy w Irlandii. Z przeprowadzonych badań wynika, że społeczności migrantów są bardziej zaangażowane w życie publiczne w Irlandii niż byli wcześniej w państwie pochodzenia. Badania pokazują ponadto, że to Polacy – największa mniejszość narodowa w Irlandii – są najaktywniejsi.

Zdaniem badaczy kluczową kwestią jest zaufanie migrantów do instytucji państwowych i samorządowych (np. policji, władzy samorządowej, parlamentu). Z badań wynika bowiem, że większym zaufaniem migrantów cieszą się instytucji irlandzkie niż te – w krajach ich pochodzenia.

Dla imigrantów lokalna aktywność społeczna ma większe znaczenie niż zaangażowanie polityczne. Według deklaracji działalność polityczna i obywatelska w Irlandii wśród społeczności migrantów skupia się przede wszystkim na: udziale w akcjach charytatywnych, podpisywaniu petycji, wyrażaniu swoich poglądów na temat spraw publicznych w Internecie albo przy pomocy mediów społecznościach, uczestnictwie w działalności społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, lokalne inicjatywy, itd.).

Barierami w większym zaangażowaniu w życie publiczne jest natomiast brak czasu, bariera językowa oraz niepewność co do pozostania w Irlandii na stałe.

Podczas seminarium Agnieszka Wieczorkowska z Forum Polonia omówiła też wnioski z działań mających na celu wzmocnienie pozycji polskich imigrantów w Irlandii poprzez m.in. cykl szkoleń i program staży zawodowych u dublińskich radnych.

Ważną rolą liderów Polonii jest prowadzenie kampanii informacyjnej, informowanie o prawach wyborczych (mianowicie o prawie do głosowania na szczeblu lokalnym), o starcie w wyborach, o irlandzkiej polityce, a w szczególności zachęcanie Polaków do rejestrowania się na listach wyborców.

Wyniki badań skomentowali m.in. dr Magdalena Lesińska z Ośrodka Badań nad Migracjami UE, Magdalena Mazur ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych.
 
 
 
 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter