Wzmocnienie partycypacji pracowników w zarządzaniu
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Wzmocnienie partycypacji pracowników w zarządzaniu


Spotkanie inaugurujące w ramach projektu "BLER 2.0 Wzmocnienie partycypacji pracowników w zarządzaniu"


W wydarzeniu, które odbyło się w formie online 24 stycznia 2023 r. uczestniczyli przedstawiciele ISP którzy wraz z partnerami z Bułgarii, Polski, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Serbii i Turcji dyskutowali nad celami, metodologią pracy i działaniami, które będą realizowane przez najbliższe 2 lata. 

W szczególności podczas wydarzenia sprecyzowano podstawowy cel projektu, którym jest omówienie i zbadanie kwestii  partycypacji pracowników w zarządzaniu w 6 krajach UE: Bułgarii, Polsce, Słowacji , Słowenii, Hiszpanii oraz w dwóch krajach kandydujących Serbii i Turcji. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, zarówno przedstawiciele pracodawców jak i pracowników uczestniczyli w dyskusji na temat potencjalnych korzyści i barier związanych z zaangażowaniem pracowników na poziomie zarządu. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter