Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Wzięliśmy udział w debacie Rzeczpospolitej na temat dostępu do pomocy prawnej


W redakcji „Rzeczpospolitej” odbyła się debata poświęcona dostępowi do pomocy prawnej. Wzięła w nim udział Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele władz samorządów prawniczych a także think-tanków oraz organizacji społecznych zajmujących się problematyką dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej.


Instytut Spraw Publicznych reprezentował ekspert ISP, dr Jarosław Zbieranek.
 
Po rozpoczynającej debatę wypowiedzi prof. Lipowicz – swoje wystąpienie wygłosił dr Jarosław Zbieranek, kierownik Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych ISP. Podkreślił, że konieczne jest stworzenie przez państwo kompleksowego systemu pomocy prawnej dla osób w trudnej sytuacji życiowej – w szczególności obejmującego pomoc prawną pozasądową.

Jak zauważył: - Obowiązek państwa w tym zakresie wynika z Konstytucji. Wskazał również pożądane cechy takiego systemu – powszechność, łatwa dostępność a także oparcie na wysokich standardach. Podkreślił, że przy budowaniu systemu należy włączyć do niego i wykorzystać potencjał już istniejących instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo prawne.
 
Problematyką pomocy prawnej dla osób w trudnej sytuacji życiowej Instytut Spraw Publicznych zajmuje się w ramach prac Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo – finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. „Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Programu.
 
W najbliższym czasie Instytut Spraw Publicznych wraz z partnerami rozpocznie w ramach PO KL realizację rozbudowanego projektu badawczego poświęconego poradnictwu prawnemu i obywatelskiemu w Polsce.


Zapisz się do newslettera
Newsletter