Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Wyniki szóstej edycji konkursu grantowego Programu Obywatel i Prawo


„Obywatel i Prawo VI” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych. Głównym celem Programu „Obywatel i Prawo”  od jego powstania w 2002r. jest poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej oraz pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania ze swych praw w sferze publicznej.

Cele szczegółowe Programu to: zapewnienie wybranym organizacjom pozarządowym świadczącym poradnictwo prawne i obywatelskie finansowego i merytorycznego wsparcia ich działań; rozwinięcie i rozpowszechnianie rozwiązań systemowo zwiększających dostęp obywateli do informacji i pomocy prawnej; rozwinięcie i rozpowszechnianie metod zwiększających aktywność wyborczą obywateli.

Konkurs grantowy Programu „Obywatel i Prawo VI"

Wyniki konkursu grantowego. Program Obywatel i Prawo VI edycja


Zapisz się do newslettera
Newsletter