Wszystkie odcienie pracy zdalnej – warsztaty przeniesienia doświadczeń w Warszawie
Podziel się
Polityka Społeczna

Wszystkie odcienie pracy zdalnej – warsztaty przeniesienia doświadczeń w Warszawie


O pracy zdalnej w Europie wiemy już bardzo dużo. Instytut Spraw Publicznych (ISP) przeprowadził na ten temat pogłębione badania w Polsce, które stanowią część międzynarodowego projektu TWING „Exploring the contribution of social dialogue and collective bargaining in the promotion of decent and productive telework in the post-Covid scenario”. 


W ostatni piątek (21 czerwca 2024) natomiast gościliśmy w Instytucie Spraw Publicznych partnerów społecznych i ekspertów z Hiszpanii oraz Polski, aby dyskutować o możliwościach przeniesienia praktycznych doświadczeń między tymi krajami w zakresie pracy zdalnej. Stronę hiszpańską reprezentowali eksperci naszego partnera projektowego z NOTUS (Barcelona) oraz przedstawiciele Comisiones Obreras z sektora farmaceutycznego i bankowego, a polską stronę eksperci ISP i przedstawiciele Inicjatywy Pracowniczej z sektora ICT i NZZPBiU „Dialog 2005” z sektora bankowego.

Mimo że konteksty zbiorowych stosunków pracy są wyraźnie inne w tych dwóch krajach, to problemy pracowników wydają się zbliżone: zachowanie równowagi między życiem i pracą, przystosowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, dzielenie kosztów pracy zdalnej między pracodawcę i pracowników, etc. Prezentowane były także dobre praktyki, które mogłyby znaleźć swoje zastosowania w innych sektorach. 

W najbliższych tygodniach będziemy pracować nad raportem analitycznym, który opisywać będzie szczegóły dobrych praktyk, a także możliwości i bariery przeniesienia tych doświadczeń między krajami i poszczególnymi sektorami.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter