Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Wszyscy na rzecz integracji – nowa kampania w mediach społecznościowych z okazji Światowego Dnia Uchodźcy


Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, organizacje skupione wokół międzynarodowego projektu badawczego NIEM (w tym Instytut Spraw Publicznych) rozpoczęły kampanię w mediach społecznościowych pod hasłem #AllInForIntegration, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzebę efektywniejszej i skuteczniejszej polityki integracyjnej celniej trafiającej w potrzeby uchodźców.

Osoby i organizacje wspierające akcję wrzucają do sieci (przy użyciu aplikacji Twibbon) swoje zdjęcia profilowe opatrzone specjalną ramką z hasłem #AllInForIntegration (https://twibbon.com/Support/allinforintegration-2#).


 
Syryjskie uchodźczynie w Niemczech uczą się jazdy na rowerze, dzięki czemu mogą odzyskać pewność siebie i niezależność.  Dzieci uchodźców mieszkających w Grecji biorą udział w kursach informatyki i kodowania. Uchodźcy z Afganistanu integrują się ze szwedzkim społeczeństwem dzięki grze w krykieta. Uciekinierzy z regionów objętych konfliktem prowadzą w Polsce wielokulturową jadłodajnię i jednocześnie miejsce dialogu społecznego.
 
Jak pokazują liczne przykłady, integracja uchodźców w krajach Unii Europejskiej może odbywać się na wiele sposobów, które przynoszą mniej lub bardziej trwałe efekty.
 
Jednak w obliczu wyzwań stojących przed wspólną europejską polityką azylową  i ograniczonych działaniach w obszarze integracji w niektórych krajach członkowskich, integracja nie byłaby możliwa bez organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, lokalnych społeczności i podmiotów prywatnych zaangażowanych w oddolne działania przeciwdziałające społecznej marginalizacji uchodźców.
 
Dlatego z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, organizacje społeczne i ośrodki akademickie z 15 krajów Unii Europejskiej realizujące projekt NIEM, chcą jeszcze mocniej podkreślić rolę wspólnoty europejskiej w umożliwieniu uchodźcom łatwiejszego startu w nowe życie i odnalezieniu się w europejskich realiach. Zgodnie więc apelują:  Integracja uchodźców to zadanie stojące przed nami wszystkimi - wszyscy musimy się zaangażować!
 
- Jak wynika z danych Eurostatu, w 2015 roku ponad milion cudzoziemców starało się w Unii Europejskiej o nadanie statusu uchodźcy. Ponad 300 tysięcy wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Jednak otrzymanie azylu w kraju docelowym to dopiero początek, a nie koniec drogi do normalnego i godnego życia – mówi Justyna Seges Frelak, dyrektorka programu polityki migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych zaangażowana w projekt NIEM po stronie polskiej.
 
Od momentu przyznania statusu uchodźcy (a nawet wcześniej - w momencie uruchomienia procedury) rozpoczyna się bowiem - mniej lub bardziej długotrwały - proces polegający na zapewnieniu uchodźcom sprzyjających warunków do rozpoczęcia samodzielnego życia w europejskiej rzeczywistości. W praktyce oznacza to próbę zaspokojenia ich podstawowych potrzeb i wyposażenia w umiejętności konieczne m.in. do podjęcia nauki lub pracy.
 
Inna badaczka polityki migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych, Karolina Grot uważa, że skutecznej polityki integracyjnej nie da się prowadzić bez współpracy między społecznością uchodźców a różnymi podmiotami odpowiedzialnych za wdrażanie polityk publicznych.
 
- Zbyt często odpowiedzialność za przebieg procesu integracyjnego zrzucamy wyłącznie na uchodźców, piętrząc przed nimi liczne wymagania i mnożąc różnego rodzaju bariery. Zapominamy, że skuteczna integracja to proces dwustronny wymagający wzajemnego zrozumienia i nieustannego dialogu – uważa Karolina Grot.
 
Kampania #AllInForIntegration prowadzona w mediach ma również zwrócić uwagę opinii publicznej na cele realizowanego od 2016 roku projektu badawczego NIEM.
 
Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest zbadanie kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii.
 
- Chcemy dowiedzieć się, jakie możliwości dostępu do obywatelstwa, edukacji, służby zdrowia, rynku pracy czy życia politycznego stwarzają uchodźcom poszczególne kraje UE. Przede wszystkim jednak, chcemy zbadać, jaki ma to wpływ na poziom adaptacji uchodźców do życia w danym społeczeństwie – mówią zgodnie Justyna Seges Frelak i Karolina Grot - analityczki Instytutu Spraw Publicznych odpowiedzialne za realizację projektu.
 
Ze strony polskiej w projekcie oprócz Instytutu Spraw Publicznych uczestniczą Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielstwo UNHCR w Polsce.
 
Partnerami instytucjonalnymi są zaś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerami zagranicznymi w projekcie są:  The Bulgarian Council on Refugees and Migrants, Association Multi Kulti Collective (Bułgaria), ANTIGONE Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence (Grecja), People in Need (Czechy), France Terre d'Asile (Francja), Menedék - Hungarian Association for Migrants (Węgry), Providus (Łotwa) - Diversity Development Group (Litwa), Peace Institute (Słowenia), CIDOB (Hiszpania), The Foundation for an Open Society, Association Center for Public Innovation  (Rumunia), ISMU Foundation (Włochy), Maastricht University (Holandia), Centro de Estudos Sociais, University of Coimbra (Portugalia), Malmö University (Szwecja), UNHCR Regional Representation for Central Europe, Migration Policy Group (Belgia).

Projekt Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 
Więcej informacji o kampanii: https://twibbon.com/Support/allinforintegration-2
 
Więcej informacji o projekcie NIEM: www.forintegration.euZapisz się do newslettera
Newsletter