Wspólne działania na rzecz bezpiecznej pracy. Inspiracje z sektora budowlanego dla branży transportowej
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Wspólne działania na rzecz bezpiecznej pracy. Inspiracje z sektora budowlanego dla branży transportowej


W poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy rolę nie do przecenienia mogą odegrać wspólne działania partnerów społecznych wspierane przez inspekcję pracy i inne organy administracji publicznej. Pokazują to doświadczenia branży budowlanej np. w Austrii, Hiszpanii, ale także i w Polsce. Czy zatem podobne modele działania mogą być wdrożone w innych sektorach? O tym czy byłoby to możliwe w transporcie drogowym dyskutowaliśmy z przedstawicielami organizacji pracowników i pracodawców tej branży w czasie warsztatu „przeniesienia praktyk".


Uczestnicy spotkania, które odbyło się on-line 20 października 2020 r., mieli okazję zapoznać się z dwiema inicjatywami, które przyniosły wymierne efekty (radykalne zmniejszenie liczby wypadków). Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zawiązane z inicjatywy pracodawców, zaprezentował jego koordynator p. Michał Wasilewski, natomiast p. Jakub Kus, sekretarz Związku Zawodowego „Budowlani” , przedstawił historię Porozumienia na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi zainicjowanego przez stronę pracowniczą.  

Rolę partnerów społecznych w tego rodzaju działaniach również w kontekście europejskim omówiła Barbara Surdykowska, ekspertka ISP i NSZZ „Solidarność”.  Wskazała ona dwa tematy, które mogłyby być polem współpracy partnerów społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w transporcie: czas pracy kierowców oraz obciążenia mięśniowo-szkieletowe. Do tych propozycji nawiązała dr n. med. Jadwiga Siedlecka z Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, omawiając szczegółowo źródła zagrożeń zdrowotnych pracy za kółkiem, a także praktyki łagodzenia skutków tych zagrożeń, które przyniosły wymierne efekty, potwierdzone badaniami IMP.

W dyskusji z przedstawicielami pracodawców i pracowników transportu drogowego, którą moderował Dominik Owczarek, dyrektor Programu Polityki Społecznej w ISP, uczestnicy zwracali uwagę na wyzwania, z którymi styka się branża. Kluczem do bezpiecznej pracy kierowców jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (a więc odpowiedniej liczby i jakości miejsc hotelowych wzdłuż tras międzynarodowych, strzeżonych parkingów z odpowiednimi usługami), co powinno być troską państwa i zadaniem jego agend, takich jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tym niemniej, jak zaznaczył Tadeusz Kucharski, przewodniczący Sekcji Krajowej Transportu w NSZZ „Solidarność” brak infrastruktury nie powinien być wymówką, żeby nie wprowadzać potrzebnych rozwiązań. Uczestnicy byli zgodni, że utrudnieniem jest praktyczne zawieszenie działalności branżowej komisji trójstronnej, w której mogłyby być one wypracowane w oparciu o wspólne ustalenia.  Jednak nie powinno to być przeszkodą do przyjęcia strategii drobnych kroków, które mają szansę na realizację  i nie wymagają znaczących nakładów.  Jak pokazują doświadczenia sektora budowlanego taka strategia ma szansę powodzenia, a w branży transportowej punktem wyjścia mogą być zalążki pojawiających się wspólnych inicjatyw (np. współpracy NSZZ  „Solidarność”  i  Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska). 

Wydarzenie, które poprowadziła Małgorzata Koziarek z ISP, zostało zorganizowanie w ramach europejskiego projektu badawczego SPLIN dotyczącego roli instytucji partnerów społecznych w kontrolowaniu i egzekwowaniu standardów pracy. Projekt jest realizowany w Austrii, Finlandii, Hiszpanii i Polsce. Więcej informacji o projekcie TUTAJ. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“ (VP/2018/004).
Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter