Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Władza lokalna a obywatel – wciąż monolog


W jaki sposób władze lokalne komunikują się z obywatelami? Jaką rolę w komunikacji między władzami lokalnymi a obywatelami odgrywa Internet? Czy tego typu dialog sprzyja partycypacji? Kwestie te podejmowali eksperci podczas seminarium „Władza lokalna a obywatel – dialog czy monolog?”, które odbyło się w ramach prac Forum „Aktywny Obywatel” Programu Obywatel i Prawo. 

Spotkanie otworzył Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Zwrócił uwagę na niewielki poziom zaangażowania obywateli w sprawy publiczne. Spotkanie prowadziła Marta Gałązka z Instytutu Spraw Publicznych, która przypomniała, że z badań prowadzonych w ramach Forum „Aktywny Obywatel” wynika iż większość Polaków nie wie kogo wybieramy w wyborach samorządowych, dlatego tym bardziej ważna jest skuteczna komunikacja między władzami lokalnymi a obywatelami.

Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska z Politechniki Warszawskiej zaprezentowała wyniki analiz dotyczące komunikacji między władzą lokalną a obywatelem w Internecie. Wynika z nich, że Internet jest dość często wykorzystywany do przekazywania informacji w gminach. Do najpopularniejszych narzędzi należą Biuletyn Informacji Publicznej oraz strony internetowe gmin.  Nie są to jednak najprzystępniejsze źródła informacji – BIP ma zbyt oficjalny charakter,  a  na stronach internetowych gmin mieszkańcy nie znajduję wszystkich potrzebnych danych, dlatego często samodzielnie udają się do urzędu, aby tam uzyskać potrzebne informacje–powiedziała Katarzyna Dzieniszewska-Naroska.

Dr Anna Olech z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła dane dotyczące tradycyjnych sposobów komunikowania się władz lokalnych z obywatelami. Jak pokazały badania nad partycypacją, najwięcej przedstawicieli władz lokalnych preferuje model rządzenia gminą oparty na informowaniu i wyjaśnianiu decyzji. Konsultowanie decyzji nie jest już jednak tak powszechne. Okazuje się, że władze lokalne preferują zbieranie opinii za pośrednictwem radnych, zebrań z mieszkańcami, spotkań z przedstawicielami jednostek pomocniczych czy organizacji pozarządowych, czyli wykorzystując nieoficjalnie i jednocześnie niewiążące formy konsultacji.

Uczestnicy seminarium byli zgodni, że władze lokalne powinny częściej pytać mieszkańców o opinię i wykorzystywać do tego jak najprzystępniejsze narzędzia komunikacji, tak aby mieszkańcy mieli faktyczną szansę wyrażenia swojego zdania.
 

Spotkanie odbyło się w ramach działalności Forum „Aktywny Obywatel” Programu Obywatel i Prawo. "Obywatel i Prawo"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych


Zapisz się do newslettera
Newsletter