Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Wchodzi w życie Kodeks wyborczy – ważny akt prawny zawierający wiele propozycji ISP


1 sierpnia 2011 roku wszedł w życie Kodeks wyborczy.  To zwieńczenie wieloletnich starań szeregu instytucji i ekspertów. O przygotowanie tego aktu od wielu lat zabiegał m.in. Instytut Spraw Publicznych.


Na zlecenie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w 2007 roku ISP przygotował rozbudowaną ekspertyzę podkreślającą konieczność przygotowania i uchwalenia Kodeksu wyborczego, a także wskazującą szereg rozwiązań jakie warto w nim wprowadzić. Jest ona dostępna tutaj >>>

Wejście w życie Kodeksu wyborczego jest wydarzeniem o dużej doniosłości. Akt ten ujednolica i systematyzuje polskie prawo wyborcze. W zamierzeniu, ma również stanowić o stabilizacji i zapewnieniu trwałości przyjętych regulacji.
 
Oprócz uporządkowania istniejących już przepisów, Kodeks wyborczy wprowadza również szereg istotnych, nowych rozwiązań. Wiele z nich wynika z postulatów demokratyzacji i modernizacji prawa wyborczego w Polsce i ma na celu ułatwienie obywatelom udziału w wyborach.

Prace nad Kodeksem wyborczym toczyły się od 2009 roku w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ordynacji Wyborczych. Eksperci ISP brali aktywny udział w tych pracach, przedstawiając opinie i propozycje zmian prawnych .

W Kodeksie znalazły się instytucje prawa wyborczego, o które zabiegał Instytut Spraw Publicznych. Najważniejsze z nich dotyczą:

  • głosowania korespondencyjnego dla Polaków przebywających za granicą, >>>
  • głosowania przez pełnomocnika dla wyborców niepełnosprawnych i powyżej 75 roku życia,
  • wprowadzenia przejrzystych procedur finansowania kampanii wyborczych.
  • wprowadzenia dwudniowego głosowania, >>>
  • ujednolicenia godzin otwarcia lokali wyborczych, >>>
  • umieszczania obwieszczeń wyborczych w Internecie,

Należy podkreślić wagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 roku, w którym wypowiedział się m.in. o postulowanych przez ISP a zawartych w kodeksie wyborczym instytucjach.  Szczególną należy zwrócić na pozytywną ocenę wyrażoną przez Trybunał dla alternatywnych procedur głosowania (głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika) – skierowanych do wyborców, którzy napotykają na poważne, techniczne problemy w dotarciu do lokali wyborczych.

Trybunał dostrzegł ważną rolę tych mechanizmów dla ułatwienia, a nawet wręcz umożliwienia uczestniczenia obywateli w głosowaniu. Natomiast formułowane w ubiegłych latach przez część ekspertów interpretacje i zastrzeżenia wobec wypełniania przez nie m.in. zasady bezpośredniości, czy równości wyborów zostały rozwiane. Warto podkreślić doniosłość wyroku, stanowiącego ważną wskazówkę dla dalszych reform procedur głosowania podejmowanych również w przyszłości, dotyczących np. wprowadzenia głosowania przez Internet.

O Kodeksie wyborczym mogą Państwo również przeczytacć w artykule dr. Jarosława Zbieranka z Dziennika Gazety Prawnej.

Więcej informacji o wyborach znajdą Państwo na naszej nowej stronie internetowej poświęconej w całości tematyce wyborczej >>>

Zapisz się do newslettera
Newsletter