Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Warsztaty ISP w ośrodkach dla cudzoziemców.


W dniach 3-4.10.2013r. w Ośrodku dla Cudzoziemców „Hotel Pumis” w Lublinie odbyły się dwudniowe warsztaty psychoedukacyjne dla kobiet-migrantek przymusowych będących matkami.

Zajęcia warsztatowe poprowadzone przez trenerki z Fundacji MaMa – Patrycję Dołowy i Annę Pietruszkę–Dróżdż, opierają się na budowaniu porozumienia między kobietami i bazują na tzw. "nieeksperckiej" wymianie doświadczeń miedzy kobietami-matkami.

Warsztaty wyrabiają umiejętności psychospołeczne i podnoszą kompetencje życiowe związane z byciem matką w Polsce, a więc opieką nad dziećmi, wychowaniem i edukacją dzieci, komunikacją w rodzinie, radzeniem sobie z równowagą między życiem a pracą, problemami zdrowotnymi kobiet i dzieci, czy też poruszaniem się w przestrzeni publicznej.

Ostatnie szkolenie w ramach projektu „Integracja poprzez edukację. Psychospołeczne i prawne wsparcie cudzoziemców w Polsce” dotyczące wiedzy prawnej i obywatelskiej odbyło się w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku w dniach 17 i 18 września. Cieszące się zainteresowaniem warsztaty poprowadzili prawnicy ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – Adam Chmura i Dawid Cegiełka, którzy na co dzień pracują z cudzoziemcami.

Podczas szkolenia poruszono tematy związane z przebiegiem procedury o nadanie statusu uchodźcy  oraz te związane z sytuacją prawną po otrzymaniu decyzji przyznającej jedną z form ochrony międzynarodowej. Uczestnicy otrzymali także materiały zawierające informację o instytucjach w których mogą szukać dalszej pomocy i wsparcia.


Kolejne warsztaty dla kobiet – migrantek odbędą się w dniach 21-22 października br. na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców „Grupa” pod Grudziądzem.


Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa


Zapisz się do newslettera
Newsletter