Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

W kierunku większego społecznego zaangażowania przedsiębiorców? – …nt. ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym


Już wkrótce szerszemu gronu odbiorców przedstawiony zostanie główny rezultat dotychczasowej pracy grupy prawnej powołanego w grudniu 2008 r. przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Ustawa o przedsiębiorczości społecznej poddana zostanie szerszym konsultacjom społecznym. Warto więc wskazać najważniejsze założenia, jakie przyjęto w omawianej regulacji. 

Na przestrzeni ostatniego miesiąca tekst projektu został poddany dwukrotnie dyskusji z przedstawicielami środowisk, do których odnoszą się proponowane regulacje. 18 października br. odpowiadający za pracę nad projektem zespół ekspertów zorganizował poświęcony mu warsztat podczas odbywających się w Poznaniu VI Ogólnopolskich Targów Ekonomii Społecznej. Około dwóch tygodni później, 3 listopada, analogiczne spotkanie o charakterze seminaryjnym zostało zorganizowane w Warszawie przez Instytut Spraw Publicznych. O ile uczestnikami pierwszego ze spotkań byli w zdecydowanej większości przedstawiciele szeroko pojętego sektora pozarządowego (w tym jednostek ekonomii społecznej), środowisk uniwersyteckich oraz administracji centralnej i samorządowej, to na drugim podjęto debatę nad pomysłem z przedstawicielami organizacji reprezentujących przedsiębiorców. W trakcie seminarium swoje opinie na temat projektu zaprezentowali przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego i PKPP Lewiatan.

Najważniejsze zapisy zaproponowanego tekstu ustawy oraz opis sposobu recepcji projektu przez przedstawicieli konsultowanych już grup społecznych przedstawia tekst Filipa Pazderskiego W kierunku większego społecznego zaangażowania przedsiębiorców >>>

Zapisz się do newslettera
Newsletter