Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Unia Europejska w programach wyborczychPartie odnoszą się w swoich programach do kwestii Brexitu, potencjalnych reform instytucji unijnych oraz zmian traktatowych.

Prawie wszystkie partie postulują wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego (SPD, Lewica, Zieloni, FDP). W sprawie Brexitu wszyscy, poza AfD, podkreślają, że Wielka Brytania nie może sobie wybierać jedynie tego, co jej pasuje w przyszłych relacjach z UE.


Tabela: Propozycje związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej w programach wyborczych

  CDU/CSU SPD Zieloni FDP Lewica AfD
Reformy UE, zmiana traktatów   Za europejską konstytucją Więcej Europy oznacza rozwijanie Europy tam, gdzie wspólne działanie jest potrzebne – z uwzględnieniem zasady subsydiarności Wzmocnienie możliwości działań UE i siły jej oddziaływania
Wzmocnienie procesu integracji poprzez uproszczenie idei Europy wielu prędkości. Państwa, które nie chcą dalszej integracji nie mogą zatrzymywać innych
Idea wzmocnionej współpracy powinna być rozwijana
Za zmianą traktatów, którą przegłosowaliby obywatele UE w referendach UE powinna być szeroko zreformowana
Miejsce obecnego Traktatu z Lizbony ma zająć organizacja poszczególnych państw, które same definiują swoje interesy i zadania. Jeśli taka reforma nie byłaby negocjowalna z innymi krajami UE, Niemcy powinny wyjść z UE
O pozostaniu w UE powinni zadecydować obywatele Niemiec w referendum
Brexit Konieczne dalsze intensywne relacje z Wielką Brytanią
Negatywne skutki Brexitu dla ludzi i gospodarki muszą być ograniczane
Wielka Brytania nie może wybierać sobie z UE tego, co jej się podoba
Brexit nie może doprowadzić do "Europa à la carte", dostęp do wspólnego rynku jest powiązany z respektowaniem czterech swobód obowiązujących w UE
Zachowanie jedności pozostałych krajów UE ważniejsze niż porozumienie z Wielką Brytanią
Brexit nie może doprowadzić do "Europa à la carte", dostęp do wspólnego rynku jest powiązany z respektowaniem czterech swobód obowiązujących w UE
Zachowanie jedności pozostałych krajów UE priorytetem.
Konieczne dalsze intensywne relacje z Wielką Brytanią
Partnerskie negocjowanie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE
Wielka Brytania ma być silnym partnerem, ale nie może wybierać sobie z UE tego, co jej się podoba
   
Rola Parlamentu Europejskiego   Wzmocnić
Prawo inicjatywy ustawodawczej
Prawo wyboru poszczególnych komisarzy
Prawo do pełnego decydowania o budżecie unijnym
Wspólne prawo wyborcze łącznie z jednolitym progiem wyborczym i wspólnymi liderami
Wzmocnić
Prawo inicjatywy ustawodawczej
Prawo do równoprawnego współdecydowania w kwestiach gospodarczych i unii walutowej
 
Wzmocnić
Wybory oparte na jednolitym systemie wyborczym z jedną listą kandydatów
Prawo inicjatywy ustawodawczej
Siedziba PE tylko w Brukseli
 
Wzmocnić
Prawo inicjatywy ustawodawczej
Prawo wyboru i odwoływania Komisji Europejskiej
Wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
 
 
Komisja Europejska   Powinna zostać zreformowana Zmniejszenie przeszkód odwoływania Komisji Europejskiej
 
Komisja Europejska zmniejszona do 16 komisarzy
KE zajmuje się tylko tymi kwestiami, które nie mogą być rozwiązane na arenie narodowej
   

Źródło: Programy wyborcze partii.
Współpraca: Aleksandra Kozioł
Zapisz się do newslettera
Newsletter