Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Ukazał się najnowszy tom Studiów Biura Analiz Sejmowych poświęcony problematyce wyborczej. Autorem jednego z rozdziałów jest dr Jarosław Zbieranek z ISP


Rozdział Studiów autorstwa dr. Zbieranka został poświęcony tematyce tzw. „alternatywnych” procedur głosowania. Zostały w nim przedstawione prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa wyborczego głosowania korespondencyjnego, przez pełnomocnika a także próby opracowania projektów głosowania elektronicznego. Starania te zostały przedstawione w kontekście standardów wyborów w państwach UE.
 
Więcej o publikacji: „Niniejszy numer poświęcony został wybranym problemom systemów wyborczych. System wyborczy jako fundament każdego państwa w istotnym stopniu decyduje o jego charakterze ustrojowym oraz o kształcie sceny politycznej. System wyborczy opisuje zasady dotyczące trybu przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz określa zasady podziału uzyskanych mandatów. W wyniku aktu wyborczego obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Dokonany wybór skutkuje więc konsekwencjami nie tylko politycznymi, ale także związanymi z codziennym życiem wyborcy. Warto zatem spojrzeć na zagadnienia prezentowane w tym zeszycie w szerokiej perspektywie procesów wyborczych. Artykuły tu zebrane mogą stanowić podłoże i przyczynek do dyskusji nad różnymi zagadnieniami związanymi z problematyką wyborczą”. (ze wstępu)

Publikacja dostępna jest tutaj >>>


Zapraszamy też do odwiedzenia serwisu wyborczego ISP:

Wybory parlamentarne 2011 >>>

Zapisz się do newslettera
Newsletter