Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

`Trzeci Sektor` łączy trzeci sektor


Siedem lat po wydaniu pierwszego numeru "Trzeciego Sektora", najstarszego polskiego pisma poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego, przyszedł czas na podsumowanie jego dorobku.

W Klubie Bankowca odbyło się uroczyste spotkanie sympatyków, czytelników, autorów oraz przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień mają styczność z trzecim sektorem. Podczas spotkania prof. Kazimierz Sowa wygłosił wykład pt. Polacy – społeczeństwo obywatelskie czy państwowe?- Cieszymy się, że Instytut Spraw Publicznych jest wydawcą kwartalnika. To jeden z filarów działalności naszej fundacji - powiedział dr Jacek Kucharczyk, witając gości. - Dzisiejszy jubileusz jest okazją do podsumowania dorobku kwartalnika, ale to także dobra okazja do porozmawiania o przyszłości pisma.
 
- Kwartalnik stara się współkształtować debatę nad kierunkami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest też miejscem artykulacji problemów, których doświadczają organizacje społeczne. Jesteśmy pismem ogólnośrodowiskowym i apolitycznym. Szukamy tego co organizacje łączy, a nie dzieli -mówił dr Marek Rymsza, redaktor naczelny kwartalnika.
 
- Staramy się przy tym pamiętać, że polski sektor pozarządowy w dużej mierze wyrósł z ruchu społecznego "Solidarność", który doprowadził do przywrócenia w naszym kraju prawa obywateli do zrzeszania się. I dlatego sektor ten powinien kultywować i rozwijać tradycje aktywności obywatelskiej o charakterze pro publico bono. Z tego też względu dużą wagę przywiązujemy na łamach pisma do problematyki współpracy sektora obywatelskiego z administracją publiczną w sferze pożytku publicznego oraz do działalności dobroczynnej -dodał dr Rymsza.
 
"Trzeci Sektor" to najstarsze w Polsce pismo poświęcone organizacjom pozarządowym. Wydawane jest od 2004 roku przez Instytut Spraw Publicznych. Pismo łączy naukę i praktykę dzięki czemu współtworzy zaplecze eksperckie polskiego trzeciego sektora. W kwartalniku publikują uznani badacze działalności społecznej i obywatelskiej, ale także młodzi naukowcy oraz praktycy, przybliżający zagadnienia z zakresu prawa, zarządzania i finansów organizacji pozarządowych. Każdy numer "Trzeciego Sektora" stanowi monograficzną całość i poświęcony jest omówieniu
wybranego tematu wiodącego.
 
Do tej pory ukazały się 22 numery pisma.

Zapisz się do newslettera
Newsletter