Transformacja cyfrowa szkół ‘2022 w moim regionie. Co dalej?
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Transformacja cyfrowa szkół ‘2022 w moim regionie. Co dalej?


Za nami już piąte spotkanie ponadregionalne w projekcie “Lekcja:Enter” poświęcone edukacji cyfrowej w województwie podlaskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

Było ono okazją do wspólnej dyskusji i rozmowy uczestników i uczestniczek projektu “Lekcja:Enter” na temat transformacji cyfrowej szkół. 

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań poświęconych edukacji cyfrowej. Można się z nimi zapoznać tutaj. 

Rozmawialiśmy także o uwarunkowaniach upowszechniania stosowania nowych technologii w edukacji oraz postawach nauczycieli i nauczycielek wobec włączania TIK w proces nauczania i uczenia się. Wspólnie identyfikowaliśmy bariery w podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek. Szkoły wymieniały się również doświadczeniami z wdrażania TIK. 

Istotnym wątkiem poruszanym w trakcie spotkania były doświadczenia z edukacji zdalnej, które sprawdziły się w szkołach. Włączanie uczniów z nauczaniem indywidualnym w środowisko klasy szkolnej poprzez platformę wideo, prace domowe w formie wyzwań, misji w myśl odwróconej klasy czy strategii kształcenia wyprzedzającego, projektowe stawianie zadań do rozwiązania przed grupą uczniów, gamifikacja w procesie dydaktycznym, publikowanie działań uczniów w formie galerii to tylko niektóre z przykładów z edukacji zdalnej, które zdaniem uczestników i uczestniczek spotkań ponadregionalnych warto kontynuować w szkole stacjonarnej. 

W formie warsztatów pracowaliśmy także nad rekomendacjami, które mają przyczynić się do utrzymania wzrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek, ale także kształtowania otwartej postawy wobec włączania przez nich TIK w proces kształcenia.
 
Kolejne spotkania dla pozostałych województw zaplanowaliśmy na 2022 rok.
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter