Szukamy współpracownika/współpracowniczki do Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej.
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Szukamy współpracownika/współpracowniczki do Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej.


Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) poszukuje współpracownika/współpracowniczki do Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej.
Poszukujemy osoby, która mogłaby włączyć się w bieżącą realizację projektów PZRPiK zarówno od strony badawczej, analitycznej, jak i koordynacyjnej.

 

 Do zadań wybranej osoby należałoby m.in.:

 • Bieżące wsparcie pracowników Programu w prowadzeniu projektów o tematyce dotyczącej zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu,

 • Zaangażowanie w przygotowanie i realizację obywatelskiego monitoringu gospodarowania odpadami, w tym współudział w przygotowaniu metodologii monitoringu i współpraca z wolontariuszami biorącymi udział w jego prowadzeniu w wybranych samorządach lokalnych, 

 • Udział w pracach badawczych prowadzonych w Programie, w tym przygotowywanie koncepcji badań, narzędzi badawczych, realizacja wywiadów oraz przygotowywanie raportów,

 • Realizacja innych działań wynikających z aktualnych potrzeb i ustalanych w porozumieniu z Kierownikiem Programu. 


Od kandydata/ki oczekujemy:

 • Ukończonych studiów (preferowane kierunki: socjologia, politologia, prawo),

 • Doświadczenia minimum 2-3 letniego w realizacji projektów badawczych,

 • Umiejętności tworzenia narzędzi do realizacji badań jakościowych i ilościowych,

 • Umiejętności analitycznego myślenia,

 • Znajomości tematyki zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej

 • Dyspozycyjności (około  20 godz. tygodniowo)

 • Otwartości i komunikatywności,

 • Biegłej obsługi MS Office,

 • Znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym 


Oferujemy:

 • Możliwość zaangażowania się w realizację ciekawych projektów i działań w renomowanym polskim think tanku,

 • Indywidualną opiekę Kierownika Programu,

 • Elastyczna forma zatrudnienia (umowa o dzieło/zlecenie w zależności od preferencji),

 • Możliwość pracy w trybie zdalnym 


Planowany termin rozpoczęcia współpracy: początek lutego  2022 roku (do uzgodnienia).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 25 stycznia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Współpraca z PZRiPK.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:

 
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”). 

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko współpracownika/współpracowniczki w Programie Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej.

 3. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.

 4. Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w  procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego powyżej.

 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację do czasu zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko.

 7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
 • jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych
 • może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 • może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją. 
 • jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 • może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
   8.  może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemuPani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego   podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
   9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.

 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter