Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Szkolenie „Promocja równego traktowania w dostępie do dóbr i usług – sposoby badania i identyfikowania zachowań dyskryminacyjnych” już za nami


 

W minionym tygodniu we Wrocławiu odbyło się ostatnie z cyklu czterech szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących promocji równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce.  Pozostałe odbyły się w styczniu i w lutym w Łodzi, Lublinie oraz w Białymstoku.


W szkoleniu wzięło udział prawie trzydzieści osób. Oprócz uzyskania i uporządkowania ogólnej wiedzy dotyczącej zjawiska dyskryminacji i jej uwarunkowań oraz prawnych regulacji dotyczących tego zagadnienia, uczestnicy poznali sposoby badania i identyfikowania nierównego traktowania cudzoziemców i innych grup dyskryminowanych. Chodzi tu o eksperymentalną technikę nazywaną „testami dyskryminacyjnymi”, która od kilku lat z powodzeniem stosowana jest przez Instytut Spraw Publicznych do badania równego traktowania migrantów w dostępie do rynku pracy, rynku mieszkaniowego, do usług bankowych czy gastronomiczno-rozrywkowych. Testy dyskryminacyjne polegają na tym, że dwóch testerów różniących się między sobą narodowością (lub inną cechą) próbuje skorzystać z tej samej usługi. Przejawem nierównego traktowania jest odmienna reakcja usługodawców w stosunku do Polaków i do obcokrajowców. Uczestnicy dowiedzieli się również o sposobach promocji badań i współpracy z mediami. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, a wielu z nich wyraziło chęć realizowania testów dyskryminacyjnych w swoich miastach.
 

 
Projekt „Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Zapisz się do newslettera
Newsletter