Szkolenie kompetencji w zakresie demokracji i obrony przed radykalizacją - dla pracownic i pracowników socjalnych oraz młodzieżowych
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Szkolenie kompetencji w zakresie demokracji i obrony przed radykalizacją - dla pracownic i pracowników socjalnych oraz młodzieżowych


Dwudniowe szkolenie - Warszawa, start 19 listopada 10.30, zakończenie 20 listopada 16.00. 

Organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz zapewniają zakwaterowanie i pełne wyżywienie osobom, które dokonają rejestracji za pomocą FORMULARZA oraz otrzymają potwierdzenie o przyjęciu na szkolenie od jego organizatora, czyli Instytutu Spraw Publicznych. 


Wzmocnienie kompetencji i postaw demokratycznych jest niezwykle ważnym zadaniem w czasach polaryzacji i narastających tendencji antydemokratycznych. Dotyczy to zarówno młodych jak i dorosłych ludzi. Bez odniesienia się do problemów, które polaryzują nasze społeczeństwo i bez poszerzania zrozumienia dla różnorodności kulturowo-społecznej możemy obserwować wzrost radykalizacji postaw w naszym społeczeństwie. 

Podczas dwudniowego szkolenia zostaną zaprezentowane i przećwiczone metody wzmacniania świadomości obywatelskiej oraz tolerancji u młodych i dorosłych ludzi, skierowane na przeciwdziałanie zjawiskom takim jak ekstremizm, mowa nienawiści czy teorie spiskowe. Porozmawiamy między innymi o złożoności naszych tożsamości oraz jak to wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa demokratycznego, w tym dyskurs publiczny. Przedstawimy sposoby dyskutowania o tolerancji, wykluczeniu społecznym i manipulacji opartej na stereotypach. Ważną częścią spotkania będzie również dyskusja o przejawach radykalizacji w Polsce oraz metodach przeciwdziałania jej na poziomie społeczności lokalnych. 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestniczącym w nim osobom wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im potem oddziaływać na wzmocnienie odporności na antydemokratyczne zjawiska we własnych społecznościach lokalnych lub wśród osób, z którymi spotykają się w pracy. Szkolenie skierowane jest do pracownic i pracowników socjalnych oraz wszystkich osób, które pracują z młodzieżą i są zainteresowane wykorzystaniem metod edukacji obywatelskiej. Do udziału zapraszamy również studentki i studentów ostatniego roku studiów na kierunku praca socjalna.

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej, w jednym z hoteli w centrum Warszawy, z zachowaniem wymogów wynikających z przeciwdziałania pandemii.  Udział w szkoleniu będzie możliwy dla osób zaszczepionych, będących ozdrowieńcami lub posiadających aktualny test na obecność wirusa COVID-19, w oparciu o stosowne oświadczenie. Zajęcia zaczniemy o 10.30 w piątek i zakończymy ok. 16.00 w sobotę. Organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz zapewniają zakwaterowania i pełne wyżywienie – osobom, które dokonają rejestracji za pomocą FORMULARZA oraz otrzymają potwierdzenie o przyjęciu na szkolenie od jego organizatora, czyli Instytutu Spraw Publicznych. 

Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku, 8 listopada br., do godz. 23.59. Wszystkie zakwalifikowane do udziału osoby zostaną poinformowane o tym do wtorku, 9 listopada br., do końca dnia. UWAGA: Prosimy o nie dokonywanie rezerwacji transportu przed otrzymaniem informacji o przyjęciu na szkolenie. W wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu tego z organizatorami, będzie możliwy przyjazd do Warszawy przed rozpoczęciem szkolenia, we czwartek wieczorem.

Zajęcia poprowadzą:

Kinga Białek - psycholożka międzykulturowa, absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (specjalizacja Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Collegium Civitas o specjalizacji Zarządzanie Integracją Międzykulturową; certyfikowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od 20 lat prowadząca w Polsce i poza granicami kraju działania szkoleniowe i doradcze skierowane na rozwój kompetencji międzykulturowych i międzyludzkich oraz obywatelskich, dla Polek i Polaków oraz osób pochodzących z zagranicy, członkini Radicalisation Awareness Network (RAN) działającej przy Komisji Europejskiej (więcej informacji: trainingtree.pl/kinga-bialek). 

Jacek Purski - dziennikarz, politolog, działacz społeczny i edukator; ukończył Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia oraz Collegium Civitas; absolwent Leadership Academy for Poland; prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego; od 2017 roku członek Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych ASHOKA („Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego”); należy do grona ekspertów Radicalisation Awareness Network (RAN Expert Pool) (więcej informacji: fundacjaibs.pl/team-view/jacek-purski).

Filip Pazderski - prawnik i socjolog po Uniwersytecie Warszawskim oraz European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation (E.MA) w Wenecji; Starszy analityk oraz Kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych, gdzie specjalizuje się w funkcjonowaniu społeczeństwie obywatelskiego, edukacji obywatelskiej, partycypacji publicznej oraz jakości demokracji i instytucjach państwa prawa; wiceprezes europejskiej sieci organizacji obywatelskich European Civic Forum (ECF) oraz konsultant Rady Europy w dziedzinie edukacji i partycypacji obywatelskiej (więcej informacji: https://www.isp.org.pl/pl/pracownicy/filip-pazderski?hash=o-nas-ludzie)

Szkolenie zostało objęte patronatem Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (federacja-socjalnych.pl)

W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem: filip.pazderski@isp.org.pl. 

Szkolenie jest organizowane w ramach międzynarodowego projektu “Resilience through education for democratic citizenship” (REDE), realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych w programie “Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO)” Unii Europejskiej i Rady Europy. Razem z partnerami z Austrii i Francji poszukujemy, analizujemy i upowszechniamy innowacyjne metody edukacji pracownic i pracowników socjalnych oraz trenerów/ek i animatorów/ek pracujących z dorosłymi i młodymi ludźmi (poza systemem edukacji szkolnej).

Więcej o projekcie na stronie ISP 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter