Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Szkolenie dla pracodawców z zakresu zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji w ISP - 3 września 2013


Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak wykorzystać potencjał różnorodności w swoich firmach, a także zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi polityki równych szans w organizacji.

Dużo uwagi poświęcono kwestii dyskryminacji i mobbingu w środowisku pracy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prawnym aspektem omawianych tematów, a także wynikającymi z nich konsekwencjami nie stosowania się do zasady równego traktowania. W szkoleniu duży nacisk został położony na praktyczne podejście do tematu, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję przywołania przykładów z własnego doświadczenia. 
Ponadto, w ramach szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowatorską metodą badania dyskryminacji za pomocą tzw. testów dyskryminacyjnych – eksperymentu mającego na celu zbadanie, czy w danej firmie dochodzi do zachowań o charakterze dyskryminacyjnym wobec osób ubiegających się o dane stanowisko pracy.


 
Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter