Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Szkolenie dla nauczycieli: Rozwiązywanie konfliktów i mediacja wielokulturowa w edukacjiRozpoczynamy nabór na szkolenie dla nauczycieli "Rozwiązywanie konfliktów i mediacja wielokulturowa w edukacji", które odbędzie się 15-16 października  2012 w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych.


Wiedza i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów są istotnym elementem rozwijania kompetencji zawodowych. Metody te pomagają budować kontakt z podopiecznymi, rodzicami, współpracownikami. Pozwalają rozpoznawać i kontrolować procesy emocjonalne, świadomie zarządzać sytuacjami trudnymi w relacji.

Konflikt jest nieodłącznym elementem kontaktów interpersonalnych, szczególnie nasilonym w komunikacji międzykulturowej.

Kultury różnią się między sobą na wielu różnych płaszczyznach. Ich przejawów możemy doświadczać obserwując rzeczywistość materialną np. cechy wyglądu zewnętrznego, sposoby ubierania się, jedzenie, architekturę, ale także w aspektach  mentalnych, przejawiających się w zachowaniu. Różnice mentalne  mogą dotyczyć m.in. stylu komunikacji, ważności hierarchii, stylów edukacyjnych, sposobu komunikowania potrzeb czy interesów,  celów, podejścia do organizacji czasu, a także stylów rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Specyfika środowiska wielokulturowego wymaga dodatkowej wiedzy i świadomości odnośnie czynników kształtujących kontakt z rodziną cudzoziemską.

Nauczyciel pełni ważną rolę w procesie integracji zarówno dziecka, jak i jego rodziny w nowej kulturze.  Posiadając wiedzę dotyczącą różnic kulturowych, etapów przystosowania do nowej kultury, metod rozwiązywania konfliktów, będzie mógł  wspierać swoich podopiecznych w przystosowaniu do odmiennej kultury a także pomóc w rozpoczęciu nauki uczniowi, który znalazł się w nowej dla siebie rzeczywistości. Wrażliwość kulturowa nauczyciela, jego otwartość i ciekawość kultury, której przedstawicielem jest uczeń pozwala zoptymalizować proces nauczania, wykorzystać potencjał ucznia, pomóc mu wyjść z poczucia bezradności, które jest typowo przeżywane przez osoby, rozpoczynające życie w nowym środowisku kulturowym. Będzie również mógł wykorzystać potencjał płynący z różnorodności dla całej grupy rówieśniczej.
 

Zakres tematyczny szkolenia:

Moduł I: Psychologia różnic kulturowych
Moduł II: Rozwiązywanie konfliktów  z elementami psychologii konfliktów
Moduł III: Mediacja międzykulturowa w środowisku szkolnym
 

Korzyści dla uczestników szkolenia:


Uczestnicy:
•          poznają mechanizmy związane z powstawaniem i rozwojem konfliktów w relacjach międzykulturowych
•         zdobędą wiedzę dotyczącą różnic międzykulturowych i psychologicznych mechanizmów związanych z przystosowaniem do nowej kultury
•          będą umieli zdiagnozować rodzaje konfliktów i wybrać metody interwencji w środowisku szkolnym, przedszkolnym
•          poznają specyfikę pracy z konfliktem w oparciu o potrzeby
•          dowiedzą się na czym polega mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów; jakie może mieć zastosowania w pracy z klientem odmiennej narodowości oraz jakie są przeciwwskazania do prowadzenia mediacji
•          poznają metodę pytań jako sposób analizy sytuacji konfliktowej oraz planowania strategii rozwiązań
 
 
Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz nocleg.

Dalsze informacje na temat przebiegu szkolenia znaleźć można w harmonogramie.
 
Przyjmujemy zgłoszenia jedynie od osób, które zadeklarują chęć i możliwość udziału w całym szkoleniu.
 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 11 października 2012 r. na adres e-mail: karolina.grot@isp.org.pl.
 

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Karoliną Grot, koordynatorem projektu „Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne wsparcie cudzoziemców w Polsce”.

Tel: (22) 556 42 78, 0 508 205 205) lub e-mail: karolina.grot@isp.org.plInformacje o trenerkach:


Agnieszka Olszewska- politolożka, trenerka psychoedukacji, mediatorka. Specjalizuje się w mediacji rodzinnej i wielokulturowej, ukończyła szkolenie na superwizora mediacji rodzinnej. Ukończyła międzynarodowe szkolenie dla mediatorów międzykulturowych (TIM) Brussels 2011. Szkoli sędziów, prawników, mediatorów z różnych krajów w ramach międzynarodowego projektu IMA. Od 2007 roku we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych jako trenerka realizuje projekty integracyjne skierowane do cudzoziemców w Polsce oraz osób pracujących z imigrantami. Jako trenerka w zakresie rozwiązywania konfliktów i mediacji współpracuje między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Mediatorzy.pl, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Poradnią Rodzinną dla Dzielnicy Bemowo, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Agnieszka Zawadzka- etnolożka, mediatorka, trenerka kompetencji psychologicznych i mediacji. Współpracuje m.in. z Instytutem Spraw Publicznych od 2007 roku, realizując warsztaty z zakresu adaptacji kulturowej dla imigrantów oraz dla pracowników administracji publicznej pracujących z klientem odmiennym kulturowo. Współautorka poradnika dla osób pracujących z imigrantami: „Przespaceruj się w moich butach. O spotkaniach międzykulturowych.” Mediacyjnie współpracuje z Fundacją Dobrych Rozwiązań oraz Fundacją Rozwoju Mediacji, gdzie prowadzi mediacje rodzinne także w obszarze międzykulturowym, karne, gospodarcze. Jako ekspert w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i mediacji współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Akademia Mediatora, Uniwersytetem Warszawskim, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Projekt „Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne wsparcie cudzoziemców w Polsce” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa


Zapisz się do newslettera
Newsletter