Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Szef ISP dr Jacek Kucharczyk wziął udział w polsko-rosyjskiej debacie na temat patriotyzmu i tożsamości obywatelskiej w zmieniającym się świecie


W debacie  Citizenship, Patriotism and the Other ways of Relating to the One's 'Homeland', zorganizowanej przez Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, wzięli udział wybitni polscy i rosyjscy socjologowie,  historycy i politolodzy.


Uczestnicy spotkania dyskutowali o znaczeniu patriotyzm dla młodego pokolenia w Polsce i w Rosji, co go kształtuje,  jaka jest rola różnych  instytucji w budowaniu tożsamości narodowej młodych ludzi żyjących  w ciągle zmieniającym się globalnym świecie.

Dr Jacek Kucharczyk zaprezentował m. in. badania Instytutu Spraw Publicznych na temat postrzegania Polski i Polaków przez młodzież rosyjską.

Spotkanie było kolejną debata w ramach Programu "Academia in Public Discourse Poland-Russia". Wzięli w niej udział m. in. Jerzy Axer, Daniel Rotfeld, Ireneusz Krzemiński, Taras Finikov, Tatiana Kosinova i Alicja Pacewicz.
Zapisz się do newslettera
Newsletter