Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Stypendium Ilko Kucheriva - poznaliśy nazwiska laureatów


Poznaliśmy już nazwiska stypendystów, którzy w ramach Ilko Kucheriv Democracy Fellowship Programme będą wizytować think tanki w Europie Środkowej. ISP jako współorganizator i instytucja goszcząca zaprosił do odbycia stypendium Oleksieja Sydorkucha. Dzięki stypendium Pan Sydorkuch będzie przez pięć tygodni uczestniczył w praca Instytutu. Co więcej, w pracy nad projektem badawczym przez sześć miesięcy będzie pomagał mu analityk ISP.

Ilko Kucheriv Democracy Fellowship Programme to wspólna inicjatywa ISP, Policy Association for an Open Society (PASOS) oraz Democratic Initiative Foundation (DIF).

Celem stypendiów jest podjęcie dyskusji dotyczącej konkretnych sfer rozwoju demokracji, takich jak: wolność mediów, prawa zagwarantowane konstytucyjnie, demokracja parlamentarna, sądownictwo, badania opinii publicznej, wolne i uczciwe wybory, budowanie świadomości obywatelskiej. Stypendyści będą współpracować z organizacją goszczącą przez sześć miesięcy. Podczas tego okresu uczestniczy programu otrzymają indywidualną opiekę mentora. W trakcie trwania stypendium zorganizowane zostaną również pięciotygodniowe wizyty w siedzibach organizacji goszczących. Celem wizyty oraz podjęcia współpracy indywidualnej z mentorem będzie przekazanie wiedzy dotyczącej procesów transformacji demokratycznej oraz przestrzegania praw człowieka.     

Praca badawcza stypendysty Instytutu Spraw Publicznych - Oleksieja Sydorchuka dotyczyć będzie wpływu systemy Semi-Prezydenckiego na konsolidację demokratyczną. Rozważane będą przypadki Polski oraz Ukrainy. W pracy Pana Sydorchuka analizie poddane zostaną podobieństwa oraz różnice systemó politycznych Polski oraz Ukrainy, zarówno na poziomie normatywnym, jak i implementacji praktycznej.
 
Program stypendialny został nazwany imieniem Ilko Kucheriva - wybitnego działacza, walczącego o nowoczesne społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie, który zmarł na raka w 2010 roku.

„Kucheriv pracował nad tym, by zjednoczyć całkowicie odmienne środowiska dziennikarzy, polityków, analityków, dyplomatów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego do wspólnej pracy nad najbardziej palącymi problemami i wyzwaniami współczesnego społeczeństwa”, mówi Jeff Lovitt, dyrektor wykonawczy sekretariatu PASOS w Pradze. „Ilko Kucheriv chciał uczynić z Democratic Initiative Foundation silne centrum analityczne, które będzie w stanie przeprowadzać ważne badania oraz profesjonalne treningi, które uzyska istotny wpływ na polityków oraz opinię publiczną w różnych dziedzinach - bezpieczeństwie, prawie i wolnościach demokratycznych. Tworząc stypendium jego imienia, chcieliśmy uhonorować jego działalność, a jednocześnie zapewnić, że znajdą się ludzie, którzy będą kontynuować rozpoczętą przez niego pracę”.

Ilko Kucheriv był założycielem DIF, osobą która wniosła nieoceniony wkład w rozwój idei demokratycznych na Ukrainie. DIF był pierwszą organizacją, która rozpoczęła aktywną kampanię informacyjną w dziedzinie badań społecznych oraz współpracę z dziennikarzami i ich jednoczesny trening w sferze badania opinii publicznej.
 
Informacje dotyczące życia i działalności Ilko Kucheriva są dostępne w wersji PDF
 
Program stypendialny powstał dzięki finansowej pomocy National Endowment for Democracy (NED).
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter