Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Stosunki polsko-niemieckie – Slogany czy konkrety?


Rządy Polski i Niemiec powtarzają, że wzajemne relacje są dla nich najważniejsze. Czy za tymi deklaracjami kryją się jednak konkretne działania?
Odpowiedzi na to pytanie poświęcone było seminarium Stosunki polsko – niemieckie w kontekście europejskim: Realizacja Programu Współpracy w rok po jego podpisaniu, które odbyło się 2 października w Instytucie Spraw Publicznych. W czasie dyskusji głos zabrali przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych z Polski i Niemiec. Stronę niemiecką reprezentował dr Peter Schoof, a w imieniu polskiego MSZ przemawiali Monika Szmigiel-Turlej i Janusz Styczek.
To najlepszy moment na przyjrzenie się relacjom Polski z naszym zachodnim sąsiadem. Mija rok od podpisania Polsko-Niemieckiego Programu Współpracy. 1 października odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wielkimi krokami zbliża się również, przewidziany na 14 listopada, termin polsko-niemieckich konsultacji.
W zaprezentowanym podczas spotkania raporcie ISP, analizującym stosunki polsko-niemieckie w kontekście realizacji podpisanego w zeszłym roku Polsko-Niemieckiego Programu Współpracy, autorka raportu, dr Agnieszka Łada, Kierownik Programu Europejskiego ISP, ocenia, że istniejące wrażenie marazmu i braku działań w relacjach polsko-niemieckich wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, stosunki te stały się już taką normalnością, że wielu spraw, procesów czy sukcesów po prostu się nie dostrzega – jest ich dużo i nie budzą takich emocji, jak to było kiedyś. To wywołuje wrażenie, że mało się w tym temacie dzieje. Po drugie, nadal brakuje klarownej i szerzej znanej strategii stosunków polsko-niemieckich w obu krajach, co sprawia, że w rezultacie ich potencjał nie zostaje wykorzystany.
- Stosunki polsko-niemieckie są bardzo dobre, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy poświęcać im uwagi. Źle, jeżeli mówi się o nich tylko wtedy, gdy dzieje się coś niepokojącego. W czasach dobrej współpracy tym bardziej warto stawiać pytania o to, co można usprawnić. To właśnie teraz trzeba szukać odpowiedzi, nie zawsze łatwych i przyjemnych. W ten sposób podnosimy poprzeczkę w jakości naszych relacji - zauważył prowadzący spotkanie dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu ISP.
Jakość relacji polsko-niemieckich miał poprawić podpisany w zeszłym roku Program Współpracy. – Ten dokument to aż 96 punktów, których realizacja wciąż trwa. Jesteśmy na początku długiej drogi, ale cele są dla nas jasne – mówiła w czasie debaty Monika Szmigiel-Turlej, która uczestniczyła w tworzeniu Programu. Zgodziła się z nią dr Łada, uważając, że Program jest skutecznym sposobem na podejmowanie konkretnych działań – To taka „mapa drogowa” dla stosunków polsko-niemieckich. Ale poza tym, że mamy taką mapę, musimy jeszcze znać kierunek, w którym nasze relacje zmierzają. A z tym czasami mamy problem. – podsumowywała na seminarium Łada.
Z drugiej strony wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, że bilateralne relacje nie ograniczają się jedynie do realizacji Programu. Powinien on służyć jako podstawa szerszej refleksji nad stanem wzajemnych kontaktów.
- Odniesiemy sukces, kiedy nasze działania poprawią jakość życia obywateli obu krajów. Musimy pamiętać, że to ludzie wypełniają umowy treścią – podsumował, także obecny na seminarium, Joachim Bleicker z Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.
W seminarium udział wzięli
Dr Peter Schoof, Pełnomocnik ds. Spraw zagranicznych UE oraz stosunków z krajami członkowskimi UE, niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej
Janusz Styczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Monika Szmigiel-Turlej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Dr Agnieszka Łada, Kierownik Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych
 
Spotkanie otworzyli dr Christian Schmitz, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytut Spraw Publicznych.
Zapraszamy do lektury Raportu o Polsko-Niemieckim Programie Współpracy autorstwa dr Agnieszki Łady. Bieżące komentarze na tematy polsko-niemieckie ukazują się także na blogu Apetyt na Europę.

Debata jest częścią wspólnego projektu Instytutu Spraw Publicznych oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce: „Slogany czy konkrety?Ocena realizacji wspólnych polsko-niemieckich działań“
               
Zapisz się do newslettera
Newsletter