Stanowisko Instytutu Spraw Publicznych wobec podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Stanowisko Instytutu Spraw Publicznych wobec podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022


29 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał, przyjętą trzy dni wcześniej przez Sejm RP, Ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

 
Na podstawie jednogłośnych opinii eksperckich i własnej wiedzy kategorycznie stwierdzamy, że ustawa ta jest niezgodna z Konstytucją RP, w tym z podstawowymi założeniami demokratycznego państwa prawa. Wejście w życie tej ustawy stanowi kolejny, dramatyczny krok w procesie demontażu demokracji w Polsce. Wrogie przejęcie porządku konstytucyjnego w Polsce wynikające z niekonstytucyjnych i antykonstytucyjnych działań organów państwa trwa od 2016 roku.  

W tym kontekście szczególne znaczenie ma przyznanie na mocy ustawy szerokich uprawnień Komisji, w tym możliwości decydowania o czasowym odebraniu wskazanym osobom prawa do sprawowania wielu funkcji publicznych. Tym samym kontrolowana przez partię rządzącą Komisja wkracza w zakres kompetencji niezawisłych sądów. Stanowi to głębokie naruszenie zasady trójpodziału władzy jako jednego z fundamentów demokracji w Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalenie ustawy w roku wyborczym tworzy uzasadnione podstawy dla wniosku, że może zostać wykorzystana przez rządzących do pozakonstytucyjngo ograniczenia funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym partii politycznych, stowarzyszeń czy fundacji. Rodzi to oczywiste skojarzenia z mechanizmami niszczenia demokracji w Rosji i innych reżimach totalitarnych i autorytarnych. 

Profesor Mirosław Wyrzykowski
Przewodniczący Rady Fundacji ISP

Profesor Monika Płatek
Przewodnicząca Rady Programowej ISP

Dr Jacek Kucharczyk
Prezes Zarządu ISP
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter