Stanowisko ISP w związku z działaniami Zarządu spółki Agora
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Stanowisko ISP w związku z działaniami Zarządu spółki Agora


Z głęboką troską i narastającym niepokojem przyjmujemy informacje o działaniach Zarządu spółki Agora wobec redakcji „Gazety Wyborczej”. Działania takie szczególnie trudno zrozumieć w obecnej sytuacji politycznej kraju, w którym rządząca partia od 2015 roku demontuje podstawy demokratycznego ustroju państwa, między innymi przez ataki na wolne media i ograniczenie wolności i praw obywateli.


„Gazeta Wyborcza” jako najbardziej wpływowy i cieszący się ogromnym społecznym szacunkiem polski dziennik, od początku  przestrzega przed konsekwencjami działań władzy i informuje społeczeństwo o kolejnych krokach w kierunku budowy sytemu autorytarnego. 

Spotykają ją za to systematyczne prawne i finansowe szykany, polegające na nieuzasadnionych pozwach oraz wycofaniu reklam przez spółki kontrolowane przez państwo. Dla tej ogromnej części społeczeństwa, która odrzuca taki kierunek zmian w kraju, „Gazeta Wyborcza” stała się symbolem Polski wolnej, demokratycznej i pluralistycznej, czego wyrazem są   rzesze wiernych czytelników.  

Zarazem „Gazeta Wyborcza” stała się w ciągu ostatnich 30 lat instytucją życia publicznego. Zwracamy uwagę Zarządowi spółki Agora na przesłanie  T. Snydera, będące ostrzeżeniem,  zawarte w jego „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku”. Druga lekcja brzmi „Broń instytucji”, bowiem  „to instytucje pomagają nam zachować przyzwoitość. One też potrzebują naszej pomocy…. Zamiarem rewolucjonistów bywa czasem likwidacja wszystkich instytucji naraz. Takie podejście reprezentowali rosyjscy bolszewicy. W innych przypadkach zostają one pozbawione żywotności i funkcji, stając się zaledwie cieniem swojej dawnej świetności – w ten sposób umacniają nowy porządek, zamiast mu się sprzeciwiać. Naziści określali to mianem Gleichschaltung”. 

Tym bardziej niepokoją nas działania, które trudno rozumieć inaczej niż jako próby osłabienia niezależności redakcyjnej „Gazety Wyborczej”, działającej w tak trudnych warunkach.  Apelujemy do wszystkich osób i instytucji mających wpływ na kierunek wydarzeń o podjęcie starań w celu zachowania  redakcji „Gazety Wyborczej” możliwości dalszego wykonywania swojej misji w tak niezwykle trudnym otoczeniu.

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych:

Prof. Monika Płatek Przewodnicząca Rady Programowej 
Prof. Mirosław Wyrzykowski  Przewodniczący Rady Fundacji 
Dr Jacek Kucharczyk Prezes Zarządu Instytutu 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter