„Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022" - stanowisko i uwagi ISP
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

„Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022" - stanowisko i uwagi ISP


Zespół Programu Polityki Migracyjnej ISP poddał analizie projekt rządowej strategii polityki migracyjnej. Po konsultacji z organizacjami migranckimi w ramach koalicji działającej przy realizowanym przez ISP projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej (NIEM)” opracowano wspólne stanowisko i uwagi, które przesłano do Departamentu Prawnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przeczytaj treść stanowiska
Zapisz się do newslettera
Newsletter