Spotkanie "Współpraca organizacji migranckich z mediami w Polsce"
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Spotkanie "Współpraca organizacji migranckich z mediami w Polsce"


23 maja w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych odbyło się spotkanie pomiędzy liderami oraz liderkami organizacji migranckich i uchodźczych a dziennikarzami.


Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i otwarcia dialogu mającego na celu usprawnienie komunikacji miedzy organizacjami społecznymi i mediami, zapewnienia szerszej reprezentacji osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa w polskich mediach oraz wypracowania praktycznych rozwiązań  na rzecz zmiany dyskursu medialnego w tematach migracji i integracji. 

Podczas spotkania padły kluczowe dla zagadnienia pytania: Co zrobić, aby społeczność uchodźcza/migrancka i jej potrzeby pozostały widoczne także poza momentami kryzysowymi? Kto i w jaki sposób powinien mówić o uchodźstwie i osobach doświadczających przymusowej migracji?  Czy istnieje potencjał wsród organizacji uchodźczych  i migranckich do powołania ciała na rzecz samo-reprezentacji? Jakie są wspólne cele społeczności migranckiej i  jak można żyć razem nie rozdzielając przy tym swoich interesów. 

Obie strony dyskusji wskazały szereg największych wyzwań, z jakimi mierzą się w obrębie dyskursu uchodźczego:  
•    odbieranie podmiotowości osobom doświadczającym migracji przymusowej, co wiąże się z kreowanie obrazu, opartego na stereotypach i dehumanizujących szablonach;
•    upolitycznienie tematu i jego wykorzystywanie do realizacji interesów politycznych poszczególnych partii;
•    szukanie sensacji i związane jest z tym szybkie przemijanie zainteresowania, nawet gdy problemy z którymi spotykają się migracji proporcjonalnie wzrastają;
•    brak zainteresowania pozytywnymi aspektami historii osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa;
•    dylemat obiektywności oraz brak postrzeganie osoby z doświadczenim migracji i uchodźctwa jako ekspertek i ekspertów; 

Oprócz mapowania obszarów, w których należy wprowadzać zmiany, dyskutowano również o tym, w jaki sposób je przeprowadzać. Wsród pomysłów pojawiły się inicjatywy stworzenie stałej formy przekazu (np. podcastu), w których na bieżąco informowano by o życiu i działalności społeczności migranckich,; stworzenie rady przez osoby z doswiadzczenil uchodźctwa i migracji, której zadaniem byłby monitoring mediów w tematach migracji i integracji, oraz założenie  inicjatywy parasolowej, która służyła by do szerszej reprezentacji środowiska migranckiego i uchodzsczwgo oraz samo-rzecznictwa. 


Dominika Kulig 
Kseniya Homel


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu  „My o nas dla Was – wiedza na rzecz organizacji migranckich”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego z Funduszy EOG przez partnerstwo czterech organizacji społecznych - Fundacje Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Kobiety Wędrowne, Fundacja Kultury bez Granic oraz Fundacje WOT.  
Zapisz się do newslettera
Newsletter