Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Spotkanie przedstawicieli think tanków w ISP


Tematem spotkania było zbliżający się szczyt klimatyczny w Warszawie (COP19). Gościem spotkania był Tomasz Chruszczow, główny negocjator Polski ds. zmian klimatu.

Polska jako gospodarz Szczytu Klimatycznego będzie sprawować prezydencję w konwencji klimatycznej w latach 2013-2014. Tomasz Chruszczow mówił o wyzwaniach jakie stoją przed Polską w związku z prezydencją i organizacją konferencji, a także o polskim stanowisku w sprawiezapobiegania zmianom klimatu.

Głównych celem listopadowej konferencji w Warszawie jest stworzenie solidnego fundamentu pod globalne porozumienie klimatyczne, które zawarte ma zostać w Paryżu w 2015 r.W dyskusji oświatowej polityce klimatycznejkonieczne jest wzięcie pod uwagę dynamicznego rozwoju demograficznego, a co za tym idzie postępującej urbanizacji, jak również zaangażowanie biznesu w realizację idei zrównoważonego rozwoju. Dlatego do udziału w konferencji COP19 zaproszono przedstawicieli miast i biznesu.

Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność pogłębienia wiedzy Polaków na temat zmian klimatycznych. Zgodzili się, że szczyt to bardzo dobra okazja, żeby zainteresować społeczeństwo tym tematem. Konferencji towarzyszyć powinna kampania informacyjna.

Prezydencja i organizacja szczytu będą niosły za sobą wiele korzyści dla Polski. Będzie to doskonała okazja do promocji, szansa na rozpoczęcie współpracy z innymi państwami, a także możliwość przedstawienia podczas negocjacji jak najkorzystniejszego stanowiska dla naszego kraju.

Spotkanie z Tomaszem Chruszczowem było kolejnym z cyklu spotkań think tanków, które zainaugurowano przy okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Cykl ten wspierany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Zapisz się do newslettera
Newsletter