Spotkanie partnerskie w ramach projektu NIEM
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje Europa

Spotkanie partnerskie w ramach projektu NIEM


W dniach 2-3 marca 2020 roku przedstawiciele 13 krajów partnerstwa NIEM - Litwy, Bułgarii, Belgii, Rumunii, Hiszpanii, Polski, Francji, Grecji, Holandii, Węgier, Czech, Łotwy i Szwecji - spotkali się w Paryżu w siedzibie France Terre d'Asile, naszej instytucji  partnerskiej z Francji.

 
Projekt NIEM opiera się mechanizmie ewaluacji polityk integracyjnych skierowanych do osób objętych ochroną międzynarodową, który ma na celu ukazanie luk w standardach integracyjnych, identyfikacji obiecujących praktyk i ewaluacji efektów zmian politycznych i legislacyjnych. 

W oparciu o analizy i badania oparte na dowodach naukowych staramy się wypracować skuteczne propozycje i rozwiązania, jak poprawić integrację beneficjentów ochrony międzynarodowej, biorąc pod uwagę krajowe i unijne perspektywy w zakresie polityki migracyjnej i azylowej. 

Podczas dwóch dni intensywnych warsztatów i dyskusji rozmawialiśmy o aktualnych problemach związanych z zarządzaniem projektem, wymienialiśmy się doświadczeniami i wyjaśnialiśmy dalsze kroki w jego realizacji.

Obecnie wszyscy partnerzy pracują intensywnie nad najnowszymi raportami krajowymi i już wkrótce będziemy mogli się nimi podzielić!

Więcej informacji o projekcie NIEM na stronie: www.forintegration.eu
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter