Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Specjalny przedstawiciel UE na Ukrainie oraz powołanie centrum kryzysowego w tym kraju


 Do takich decyzji wezwali Unię Europejską Rada Dyrektorów i członkowie PASOS, potępiając represje władz wobec demonstrantów, dziennikarzy i obserwatorów.

Rada Dyrektorów PASOS oraz członkowie PASOS na Ukrainie i w innych krajach regionu wystosowali 24 stycznia br. oświadczenie, w którym wzywają Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Radę Europy do wywarcia presji na władze ukraińskie, aby te przeprowadziły śledztwo w sprawie zaginięć, porwań oraz śmierci demonstrantów, anulowały drakońskie przepisy uderzające w organizacje pozarządowe oraz podjęły dialog z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. PASOS podtrzymuje stanowisko, wyrażone w stanowisku z 4 grudnia, w którym popiera działania gwarantujące prawo do wolności zgromadzeń oraz zmierzające do integracji europejskiej Ukrainy
Zapisz się do newslettera
Newsletter