Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Seminarium nt. integracji migrantów w Niemczech z perspektywy centralnej i lokalnej


 

 
Seminarium zostało poświęcone nie tylko prezentacji wyników badań ISP. Pierwszy panel seminarium dotyczył polityki Niemiec wobec imigrantów, w tym także obywateli państw trzecich.

Panel otworzyła prezentacja dr Wernera Eichhorsta (Forschungsinstitut  zur Zukunft der Arbeit, Bonn) na temat zmian, do których doszło w ramach niemieckiej polityki migracyjnej i integracyjnej na przestrzeni ostatnich lat. Następnie, dr Anne-Kathrin Will (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Berlin) przedstawiła główne tendencje obserwowane w relacjach Niemców i imigrantów. Pierwszą cześć spotkania zamknęło wystąpienie Ulrike Geith (Referat ds. Polityki Społecznej i Zatrudnienia Ambasady Niemiec), która przedstawiła bilans całkowitego otwarcia niemieckiego rynku pracy.

Panel na temat integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem niemieckim wzbudził wiele kontrowersji i stał się tematem długiej dyskusji między zgromadzonymi ekspertami i publicznością.

W drugiej części seminarium autorki raportu „Znikająca granica Nowa polska migracja do Niemiec – perspektywa lokalna”  Justyna Segeš Frelak (Kierownik Programu Polityki Migracyjnej, ISP), dr Agnieszka Łada (Kierownik Programu Europejskiego, ISP), dr Hanna Bojar (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i Agnes Kriszan (Institut für Länderkunde, Lipsk)  zaprezentowały wyniki poszczególnych modułów badawczych ujętych w publikacji.     
 
Raport pt. „Znikająca granica. Nowa polska migracja do Niemiec – perspektywa lokalna” można pobrać bezpłatnie ze strony: /uploads/drive/oldfiles/pdf/221299139.pdf

Prezentacje z seminarium 25 kwietnia:


Publikacja powstała w ramach projektu „Nowa polska migracja do Niemiec – perspektywa lokalna” realizowanego we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej
 
Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Polskie Forum Integracyjne II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Zapisz się do newslettera
Newsletter