Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Sejm RP uchwalił Kodeks wyborczy zawierający propozycje ISP


W dniu 5 stycznia 2011 roku Sejm RP  uchwalił Kodeks wyborczy. O przygotowanie tego aktu od wielu lat zabiegał m.in. Instytut Spraw Publicznych. Eksperci ISP brali udział w pracach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Ustawa w najbliższym czasie zotanie przedstawiona prezydentowi RP.

Rekomendacje Instytutu Spraw Publicznych odnośnie Kodeksu Wyborczego zostały ujęte w odrębnej opinii przedstawionej Komisji Nadzwyczajnej we wrześniu 2009. Można ją znaleźć tutaj.

W projekcie Kodeksu znalazły się instytucje prawa wyborczego, o które zabiegał Instytut Spraw Publicznych. Najważniejsze z nich dotyczą:

 • głosowania korespondencyjnego dla Polaków przebywających za granicą, >>>
   
 • wprowadzenia dwudniowego głosowania, >>>
   
 • ujednolicenia godzin otwarcia lokali wyborczych, >>>
 • głosowania przez pełnomocnika dla wyborców niepełnosprawnych i powyżej 75 roku życia,
 • umieszczania obwieszczeń wyborczych w internecie,
 • wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu RP,
 • wprowadzenia przejrzystych procedur finansowania kampanii wyborczych.

Komisja Nadzwyczajna będzie kontynuować swoje prace zmierzające do dalszych zmian prawa wyborczego w Polsce.  Instytut Spraw Publicznych nadal będzie brał w nich czynny udział, skupiając się na rozwiązaniach dotyczących m.in.:

 • procedury głosowania korespondencyjnego dla wszystkich obywateli polskich,
 • mechanizmów oddawania głosów przez wyborców niewidomych i niedowidzących,
   
 • elektronicznych rejestrów wyborców,
   
 • procedur skutecznego zawiadamiania wyborców o miejscu, czasie i sposobie głosowania (propozycja indywidualnych zawiadomień dla wyborców >>> ).

Więcej o propozycjach

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter