Relacja z seminarium online - Kobiety dla klimatu
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna Równość płci

Relacja z seminarium online - Kobiety dla klimatu


Kobiety nawet trzynastokrotnie częściej są ofiarami zmian klimatycznych na skutek nierówności płci, na co wpływ ma ich gorsza sytuacja ekonomiczna, utrudniony dostęp do edukacji, przede wszystkim zaś- ograniczony dostęp do życia publicznego i politycznego, w tym do ustawodawstwa.  Niemniej, to właśnie kobiety wykazują większy aktywizm w walce ze zmianami klimatu, demonstrując większą świadomość i troskę o naszą planetę niż mężczyźni. Inspirator „Kobiety dla klimatu w Polsce” powstał jako przestrzeń, w której mogą one się dzielić swoim doświadczeniem, wspierać i motywować wzajemnie do działania na rzecz ochrony klimatu.


14 grudnia odbyło się seminarium online, podczas którego swoją premierę miał Inspirator „Kobiety dla klimatu w Polsce”- przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Heinricha Bölla w 2020 roku. W ramach projektu zostały przedstawione sylwetki 11 działaczek – aktywistek, polityczek, samorządowczyń – które zaangażowały się w Polsce w działania na rzecz ochrony klimatu. Spotkanie prowadziły inicjatorki i realizatorki projektu- Paulina Sobiesiak-Penszko oraz Małgorzata Druciarek.

Na wstępie zostało zaznaczone, że katastrofa klimatyczna w większym stopniu jest odczuwalna przez kobiety niż mężczyzn, Są nie tylko częściej pokrzywdzone z powodu klęsk żywiołowych, ale także systematycznie doświadczają negatywnych zjawisk zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu. Kobiety nawet trzynastokrotnie częściej są ofiarami zmian klimatycznych na skutek nierówności płci, na co wpływ ma ich gorsza sytuacja ekonomiczna, utrudniony dostęp do edukacji, przede wszystkim zaś- ograniczony dostęp do życia publicznego i politycznego, w tym do ustawodawstwa.

Niemniej, to właśnie kobiety wykazują większy aktywizm w walce ze zmianami klimatu, demonstrując większą świadomość i troskę o naszą planetę niż mężczyźni. Bohaterki- Inspiratora „aktorki zmiany” reprezentują różne sektory, mają odmienne doświadczenia, pochodzą z różnych części kraju, są w innym wieku. Łączy je aktywne zaangażowanie w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, silna potrzeba wprowadzenia zmian systemowych i aktywizacji społeczeństwa. Wierzą, że to kobiety właśnie, jako grupa najbardziej dotknięta następstwami kryzysu klimatycznego, powinny odegrać wiodącą  rolę w przygotowaniu polityki klimatycznej i strategii adaptacji do zmian klimatu.

O swojej pracy na rzecz klimatu, osiągnięciach i porażkach, determinacji i chwilach słabości opowiadały: działaczka społeczna i polityczna dr Miłka Stępień, kuratorka i edukatorka Aleksandra Jach, współzałożycielka i członkini Śląskiego Ruchu Klimatycznego Agata Otrębska oraz aktywistka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Klara Foryciarz.

Zdaniem dr Miłki Stępień, kobiety o wiele mniej chętnie decydują się na działalność polityczną, częściej działają lokalnie, jednak to na poziomie krajowym podejmowane są kluczowe decyzje.

Kluczem do sukcesu i wprowadzenia zmian jest zwiększanie liczby osób o podobnych poglądach, zaś podstawowym działaniem- aktywny udział w wyborach i mądre wybieranie przedstawicieli. Sama angażuje się w politykę, wierząc że nie można czekać, aż ktoś inny uzna zmiany klimatyczne za priorytet.


Aspekt jedności w działaniu podkreśliła również Aleksandra Jach, według której

budowanie wspólnot i sojuszy międzysektorowych jest najważniejsze w walce z kryzysem klimatycznym.

Jak zaznaczyła, stworzenie przyjaznej społeczności i zaangażowanie ludzi jest kluczem do zmian. Sama wzięła sprawy w swoje ręce wprowadzając tematykę klimatyczną do świata kultury i sztuki, docierając w ten sposób do grupy osób wcześniej niezainteresowanych sprawami klimatu. Aleksandra Jach wymieniła sprawczość, skuteczność i bezkompromisowość jako najważniejsze cechy kobiet w walce z kryzysem klimatycznym, dodając że „wsadzanie buta między drzwi” może okazać się konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Agata Otrębska określiła walkę kobiet o zmiany klimatyczne jako „walkę mniejszości” z większością, którą stanowią mężczyźni sprawujący władzę. Apeluje o wywieranie na nich presji, by podzielili się tą władzą i dopuścili kobiety do głosu. To właśnie dzięki zaangażowaniu kobiet- ekspertek w organizacjach, edukatorek, ambasadorek, a także kobiet decydujących o wyborach w swoich gospodarstwach domowych, nie zaś dzięki działalności decydentów i władz państwa, dochodzi stopniowo do niezbędnych zmian. Agata Otrębska w swoich wypowiedziach podkreślała, że

następne 10 lat będzie decydujące dla naszej planety, a nasza przyszłość zależeć będzie od działania władz i zaangażowania każdego z nas.


Klara Foryciarz reprezentująca perspektywę młodego pokolenia działającego na rzecz klimatu stwierdziła wprost:

Za dużo rzeczy zostało zepsutych przez dążenie do władzy.

Wielokrotnie powtórzyła, że zmiana systemowa i zbiorowe zaangażowanie obywateli są konieczne w walce ze zmianami klimatu. Udowadnia swoją postawą, że wiek nie gra roli w walce z kryzysem klimatycznym, a każde działania mają znaczenie.

Jak podkreślały bohaterki Inspiratora, walka o naszą planetę i lepszą przyszłość, wymaga działań, do których niezbędne jest dużo energii, siły, wytrwałości i wzajemnego wsparcia. Wykorzystanie potencjału kobiet, nie może się obyć bez dostrzeżenia i upowszechnienia realizowanych przez nie działań.

Inspirator to odpowiedź na moje potrzeby, ale myślę że także na potrzeby wielu innych osób

powiedziała Aleksandra Jach. Poprzez ten projekt chcielibyśmy by głośniej i wyraźniej wybrzmiał głos kobiet walczących o ochronę klimatu i naszej planety, a tym samym zachęcić i zainspirować jak najwięcej kobiet do działania.

Więcej informacji o projekcie i naszych bohaterkach- aktywistkach tutaj.

Polecamy nagranie z wydarzenia:

 Źródło: Monika Cymerys, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, https://pl.boell.org/pl/2020/12/17/kobiety-dla-klimatu 
Zapisz się do newslettera
Newsletter