Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Relacja Seminarium ISP i Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce – Polscy migranci zarobkowi w Holandii


Według różnych szacunków w Holandii przebywa od 100 do 170 tys. Polaków. W sezonie, liczba migrantów zarobkowych z Polski może sięgać nawet 200 tys. Obecnie, Polacy stanowią najliczniejszą grupę pośród migrantów z Europy Środkowej i Wschodniej. Jak radzą sobie Polacy na rynku pracy w Holandii? Jak przebiega ich integracja z holenderskim społeczeństwem? – to tylko wybrane zagadnienia, których dotyczyła dyskusja podczas seminarium zorganizowanego 16 kwietnia w rezydencji Ambasadora Królestwa Niderlandów.

Spotkanie otworzyli Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce dr P.M. Kurpershoek i Prezes ISP dr Jacek Kucharczyk. Pierwsza część spotkania została poświęcona prezentacji i analizie bieżącej sytuacji Polaków na rynku pracy w Holandii. Najpierw dr Jaco Dagevos z Niderlandzkiego Instytutu Badań Społecznych przedstawił wpływ czynników społeczno-ekonomicznych i społeczno-kulturowych na sytuację polskich migrantów w Holandii. Prezentację J. Dagevosa powstałą w oparciu o raport z badań przeprowadzonych w 2011 roku (http://www.scp.nl/english/content.jsp?objectid=28590) skomentował następnie dr Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

Drugą część seminarium poświęcono polityce niderlandzkiego rządu wobec migrantów. Najpierw głos zabrali przedstawiciele holenderskich ministerstw, kolejno: Maarten Camps (Dyrektor Generalny w Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia KN) i Mark Frequin (Dyrektor Generalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych KN). Pierwsze wystąpienie dotyczyło działań rządu niderlandzkiego podejmowanych celem właściwego zarządzania przepływami migracyjnymi, drugie zaś metod wspierania partycypacji społecznej w Holandii. Następnie, Magdalena Sweklej z Departamentu Rynku Pracy w MPiPS poddała analizie m.in. system zatrudnienia tymczasowego, który oferowany jest w Holandii pracownikom z Polski i zidentyfikowała związane z nim problemy i wyzwania zarówno dla strony holenderskiej, jak i polskiej. Artur Orzechowski z Departamentu Polityki Europejskiej w MSZ zaprezentował założenia polityki migracyjnej w Holandii z perspektywy polskiej polityki zagranicznej.

Dyskusja podjęta podczas trzeciej, ostatniej części seminarium dotyczyła integracji migrantów z Polski. Poseł partii CDA Ger Koopmans przedstawił raport opracowany przez komitet tymczasowy powołany przez Parlament Królestwa Niderlandów. W swojej prezentacji zidentyfikował m.in. problemy pojawiające się w procesie integracji Polaków ze społeczeństwem przyjmującym. Następnie, Tom Boot z Urzędu Miasta Rotterdamu zaprezentował politykę urzędu wobec tworzenia właściwych warunków rozwoju unijnej migracji zarobkowej oraz zobrazował problematykę integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym. Na koniec głos zabrała Irena de Ruig-Żukowska, Przewodnicząca Fundacji PLON, jednej z organizacji polonijnych działającej na terenie Holandii. W swojej prezentacji skoncentrowała się na praktycznych aspektach integracji Polaków ze społeczeństwem przyjmującym.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele właściwych polskich i holenderskich ministerstw oraz posłowie i senatorowie zaangażowani w tę problematykę. Obecni byli także akademicy i eksperci z instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Komenda Główna Policji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, wojewódzkie urzędy pracy, związki zawodowe, agencje pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe czy ambasady krajów członkowskich UE.

Wkrótce na stronie ISP ukaże się szczegółowy raport z seminarium w języku angielskim.

Dalszych informacji udziela Karolina Grot, Program Polityki Migracyjnej ISP (karolina.grot@isp.org.pl).

Prezentacje z seminarium:

Dr Jaco Dagevos (Niderlandzki Instytut Badań Społecznych)

Mark Frequin (Dyrektor Generalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych KN)


Tom Boot  (Urząd Miasta Rotterdamu)


Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Ambasady Królestwa Niderlandów.Zapisz się do newslettera
Newsletter