Rekrutujemy - poszukiwany/a Specjalista/ka ds. Komunikacji
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Rekrutujemy - poszukiwany/a Specjalista/ka ds. Komunikacji


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista/ka ds. Komunikacji

Miejsce pracy: tryb hybrydowy, tj. co najmniej 2 dni w tygodniu w biurze w Warszawie
(w centrum miasta, przy ul. Szpitalnej 5), pozostałe dni zdalnie.
Wymiar pracy: Pełen etat lub mniej (co najmniej 1/2 etatu lub 20 godzin tygodniowo)
Wynagrodzenie: 7500-9500 zł brutto za pełny etat
Podjęcie pracy: 1 lutego 2023 (do uzgodnienia)


CV w języku polskim oraz list motywacyjny w języku polskim i angielskim proszę przesłać do 12 grudnia 2022 r. na adres mailowy isp@isp.org.pl

Instytut Spraw Publicznych jest wiodącym polskim think tankiem oraz niezależnym ośrodkiem badań i analiz politycznych, założonym w 1995 roku. Misją Instytutu jest przyczynianie się do świadomej debaty publicznej na temat kluczowych zagadnień polityki polskiej, europejskiej i globalnej. Główne obszary badań obejmują politykę europejską, politykę społeczną, demokrację, rządy prawa, społeczeństwo obywatelskie, równość płci, cyfryzację, migracje i politykę klimatyczną. 

Więcej na www.isp.org.pl 

GŁÓWNE ZADANIA:

•    Koordynowanie i podtrzymywanie relacji z mediami, we współpracy z kierownikami programów ISP i prezesem zarządu
•    Tworzenie materiałów komunikacyjnych (informacji prasowych, Q&A, fact sheets) 
•    Lokalizacja w mediach materiałów komunikacyjnych, w tym w języku angielskim 
•    Zapewnienie obecności w mediach ekspertów i ekspertek ISP
•    Budowanie relacji z dziennikarzami i rozwój bazy kontaktów 
•    Współprowadzenie kanałów społecznościowych ISP, przygotowywanie postów, moderacja dyskusji 
•    Wspieranie prowadzenia kanałów własnych ISP (newsletter, strona www) 
•    Okazjonalnie wsparcie organizacji wydarzeń specjalnych, przy wsparciu zespołu komunikacji 
•    Monitorowanie i raportowanie efektów działań komunikacyjnych 

PROFIL:

•    Bardzo dobra orientacja i zainteresowanie polityką krajową, europejską i międzynarodową
•    Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego: w komunikacji, w agencji PR i/lub dziale komunikacji organizacji lub firmy lub doświadczenie dziennikarskie 
•    Doświadczenie w prowadzeniu kanałów społecznościowych 
•    Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, gotowość do kontaktów z dziennikarzami i dziennikarkami 
•    Umiejętność pisania profesjonalnych tekstów po polsku i angielsku 
•    Gotowość do poszerzania własnej wiedzy w tematach będących domeną prac badawczych ISP
•    Umiejętność pracy w zespole i wysoka kultura osobista  

OFERUJEMY:

•    stanowisko Specjalisty/ki ds. Komunikacji,
•    umowę o pracę 
•    służbowy laptop 
•    udział w ciekawych międzynarodowych projektach 
•    pracę w trybie hybrydowym z przewagą dni zdalnych
•    pracę w jednym z wiodących think tanków w Polsce!


KLAUZULA INFORMACYJNA

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:

1.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”). 
2.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Specjalisty/ki ds. Komunikacji
3.    Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
4.    Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w  procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych,
b)    jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych,
c)    może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo,
d)    może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
e)    może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją, 
f)    jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie,
g)    może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru,
h)    może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej. 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Seria podkastów Inspirator wyborczy. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter