Rekrutujemy - poszukiwany/a Specjalista/ka ds. Komunikacji
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Rekrutujemy - poszukiwany/a Specjalista/ka ds. Komunikacji


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista/ka ds. Komunikacji


Miejsce pracy: tryb hybrydowy, tj. co najmniej 2 dni w tygodniu w biurze
w Warszawie (w centrum miasta, przy ul. Szpitalnej 5), pozostałe dni zdalnie.
 Wymiar pracy: Pełen etat lub mniej (co najmniej 1/2 etatu lub 20 godzin tygodniowo)
 Wynagrodzenie: 7500-9500 zł brutto za pełny etat
 Podjęcie pracy: 1 czerwca 2023 (do uzgodnienia)

 CV w języku polskim, list motywacyjny w języku polskim i angielskim wraz z kontaktem do dwóch osób,  które mogą udzielić Pani/Panu rekomendacji,  proszę przesłać do 15 maja 2023 r.  na adres mailowy isp@isp.org.pl

 Instytut Spraw Publicznych jest wiodącym polskim think tankiem oraz niezależnym ośrodkiem badań i analiz politycznych, założonym w 1995 roku. Misją Instytutu jest przyczynianie się do świadomej debaty publicznej na temat kluczowych zagadnień polityki polskiej, europejskiej i globalnej. Główne obszary badań obejmują politykę europejską, politykę społeczną, demokrację, rządy prawa, społeczeństwo obywatelskie, równość płci, cyfryzację, migracje i politykę klimatyczną.

 Więcej na www.isp.org.pl

  GŁÓWNE ZADANIA:

 • Koordynowanie i podtrzymywanie relacji z mediami, zapewnienie obecności w mediach ekspertów i ekspertek ISP oraz wyników badań i analiz Instytutu,

 • Budowanie relacji z dziennikarzami i aktualizacja bazy kontaktów,

 •  Zarządzanie obecnością marek w SoMe na platformach m.in. Facebook, Instagram, LinkedIn,

 • Tworzenie planów komunikacji marki, harmonogramów, planowanie i publikacja treści;

 • Monitorowanie i analiza wyników kampanii, przygotowywanie raportów;

 • Tworzenie relacji, rolek na podstawie surowego materiału;

 • Wyszukiwanie RTM'ów, trendów, popularnych tagów;

 • Tworzenie materiałów komunikacyjnych ( w tym: informacji prasowych, ulotek informacyjnych, fact sheets, materiałów do raportów z działaności ISP),

 • Powadzenia kanałów własnych ISP (newsletter, strona www),

 • Okazjonalnie wsparcie zespołu Programów ISP w organizacji wydarzeń specjalnych (debaty, seminaria, konferencje)

 • Monitorowanie i raportowanie efektów działań komunikacyjnych,

  PROFIL:

 •  Interesujesz się i dobrze orientujesz w polityce krajowej, europejskiej i międzynarodowej,

 • Posiadasz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego: w komunikacji, w agencji PR i/lub dziale komunikacji organizacji/firmy lub doświadczenie w pracy dziennikarskiej,

 • Bardzo dobrze posługujesz się narzędziami social media, tj. Facebook Business Manager;

 • Znasz Canva, CapCut;

 • Posiadasz umiejętności analityczne (selekcja grup docelowych, analiza behawioralna); 

 • ​​​​​​​Posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz gotowość do kontaktów z dziennikarzami i dziennikarkami

 •  Potrafisz profesjonalnie pisać teksty informacyjne skierowane do mediów po polsku i angielsku

 • Jesteś gotowy do poszerzania własnej wiedzy w tematach będących domeną prac badawczych ISP

 • Potrafisz pracować w zespole  oraz posiadasz  wysoką kulturę osobistą 

Mile widziane:

 • Potrafisz realizować kampanie Google Ads (konto Ad Grants);

 • ​​​​​​​Raportujesz w oparciu o Looker Studio oraz znasz GA4;


  OFERUJEMY:
 

 •   stanowisko Specjalisty/ki ds. Komunikacji,

 •   umowę o pracę

 •   służbowy laptop

 •   udział w ciekawych międzynarodowych projektach

 •   pracę w trybie hybrydowym z przewagą dni zdalnych

 •   pracę w jednym z wiodących think tanków w Polsce!


KLAUZULA INFORMACYJNA

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”).
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Specjalisty/ki ds. Komunikacji
  3.    Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
  4.    Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w  procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych,
  b)    jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych,
  c)    może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo,
  d)    może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
  e)    może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją,
  f)    jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie,
  g)    może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru,
  h)    może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter