Rekordowy udział kandydatek w wyborach 2023
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Równość płci

Rekordowy udział kandydatek w wyborach 2023


W tegorocznych wyborach mamy najwyższy w historii odsetek kobiet wśród osób kandydujących do Sejmu (43,8%) oraz na jedynkach – prawie ¼ wszystkich pierwszych miejsc w rękach kobiet!


Kobiety stanowią 43,8% osób kandydujących do Sejmu, co oznacza wzrost o 1,7 punktów procentowych w stosunku do poprzednich wyborów oraz niewielki wzrost w stosunku do rekordowych dla kobiet wyborów z 2011, które odbyły się zaraz po wprowadzeniu kwot, kiedy to kobiety stanowiły 43,5% wśród osób kandydujących.

Partie, które postawiły na kobiety to Nowa Lewica, która na listach ma niemalże parytet (49,6 % kobiet) oraz Koalicja Obywatelska z 47,8% kandydatek. Znacząco zaniża udział kobiet na listach wyborczych Konfederacja, która jako jedyny komitet nie wystawiła nawet 40% kandydatek, jednak jest bardzo blisko tego progu (39,9%). 

Patrząc na pierwsze miejsca na liście, które traktowane są jako dające największe szanse na wejście do Sejmu, ponownie mamy rekord, jeśli chodzi o udział kandydatek. W 2023 roku 24,9% wszystkich list wyborczych otwierają kobiety, podczas gdy w najlepszym do tej pory pod tym względem roku 2015 kobiety stanowiły 24,7% jedynek.
 
  • W tej kategorii zdecydowanie prowadzi Koalicja Obywatelska, która jako jedyna przekroczyła próg 40% kobiet na jedynkach. Słabiej w stosunku do KO, ale nadal wyraźnie powyżej średniej dla wszystkich ugrupowań, wypada w tej kategorii Nowa Lewica, na której listach nieco ponad 1/3 jedynek to kobiety.
  • Najgorzej kobiety potraktowała Konfederacja rezerwując dla nich jedynie 2,4% jedynek. Trzecia Droga również nie postawiła na kobiety na pierwszych miejscach, mając o 2,4 punkty procentowe mniej kobiet na szczytach list niż Prawo i Sprawiedliwość – odpowiednio 22% i 24,4%.
  • Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica wyraźnie przodują, jeśli chodzi o odsetek kandydatek na miejscach 1-3 (odpowiednio 47,2% i 42,3%).

W przypadku wyborów do Senatu RP również mamy rekordowy odsetek kandydatek, jednak nadal nie przekracza on 20%. Spośród komitetów wyborczych najwięcej kobiet do Senatu RP wystawiła Koalicja Obywatelska – jako jedyna partia przekroczyła 30% (dokładnie 30,6%), a na drugim miejscu Nowa Lewica z udziałem prawie o 10 punktów procentowych niższym (21,4%).

Wśród osób kandydujących z opozycji w ramach paktu senackiego mamy tylko 19,4% kobiet. Wynika to z bardzo niskiego udziału kobiet wśród osób kandydujących z Trzeciej Drogi (3,7%), podczas nawet Konfederacja wystawiła 9,2% kandydatek do izby wyższej parlamentu. Prawo i Sprawiedliwość, które wystawiło 24% kandydatek do Senatu, ma drugie miejsce w rankingu za komitetem KO.

Instytut Spraw Publicznych wraz z Gender Solution monitorują te wybory pod kątem udziału kobiet – już niebawem kolejne dane i analizy!
Zapisz się do newslettera
Newsletter