Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Raport: Zagrożenie korupcją w Polsce


Zagrożenie  korupcją w Polsce – raport z monitoringu
Instytutu Spraw Publicznych i Transparency International


 

 

Jak działa system przeciwdziałania korupcji w Polsce?  Jakie są jego mocne i słabe strony? Jak mają  do siebie przepisy antykorupcyjne i codzienna praktyka? Co można zrobić, żeby lepiej przeciwdziałać korupcji w Polsce?

Na te i inne pytania odpowiada najnowsza publikacja Instytutu Spraw Publicznych.

Ten wyjątkowy w swojej skali i złożoności raport przygotowany został w ramach projektu European Integrity Systems 2010-12. Evidence Based Action Against Corruption, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Transparency International. Jest to pierwsza tego typu publikacja, w tak kompleksowy sposób analizująca mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce.

W raporcie wykorzystano autorską metodologię Transparency International, stosowaną już wcześniej do badania systemu przeciwdziałania korupcji w różnych państwach świata, a obecnie użytą do zbadania mechanizów przeciwdziałania korupcji w 25 krajach europejskich.

Monitoring opiera się na koncepcji National Integrity System (NIS) – Krajowego Systemu Rzetelności, opracowanej i udoskonalonej przez Transparency International. Według NIS najskuteczniejszym sposobem zwalczania korupcji są dobrze funkcjonujące instytucje, które współdziałają i równoważą się nawzajem. Jest to 13 tzw. filarów Krajowego Systemu Rzetelności między innymi: władza ustawodawcza, władza wykonawcza, sądownictwo, organy ścigania, a także organizacje pozarządowe, firm prywatne czy media. Wszystkie te elementy podlegają  gruntownej ocenie.

 
Zachęcamy do zapoznania się z głównymi wnioskami monitoringu oraz  uwarunkowaniami korupcji w Polsce.

Pełną wersję raportu można pobrać tutaj.

Szczegółowy opis zastosowanej metodologii do pobrania tutaj.

Raporty dotyczące oceny zabezpieczeń antykorupcyjnych poszczególnych filarów systemu rzetelności życia publicznego w Polsce dostępne są poniżej.


Program Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczościi
Raport powstał w
ramach projektu „European Integrity Systems”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości, Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna do spraw Stosunków Wewnętrznych.

                    

Publikacja współfinansowana przez Fundację im. Friedricha Eberta oraz Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.


Zapisz się do newslettera
Newsletter