Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Raport ISP zaprezentowany na konferencji „Samorządy lokalne a Unia Europejska – w przeddzień 10-lecia akcesji”


Samorządowcy postrzegają członkostwo Polski w Unii Europejskiej lepiej niż ogół polskiego społeczeństwa. W dobie narastającego eurosceptycyzmu w Europie to rzadko spotykany optymizm!  Dekada członkostwa to jednak nie tylko plusy, przedstawiciele polskich samorządów dostrzegają w integracji także problemy 

Takie są główne wnioski z raportu „Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa Polski w UE w oczach przedstawicieli polskich samorządów”, które zaprezentowane zostały na konferencji samorządowej zorganizowanej przez Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich w dniu 14.11.2013 r.Wyniki zawarte w raporcie mogą na pierwszy rzut oka być odebrane jako huraoptymistyczna ocena członkostwa: „Ośmiu na dziesięciu samorządowców uważa, że integracja z Unią Europejską przyniosła Polsce więcej korzyści niż strat. To zdecydowanie lepszy rezultat niż wśród ogółu społeczeństwa” zauważył Łukasz Wenerski, analityk z Programu Europejskiego ISP, autor raportu. Główne korzyści płynące z członkostwa to zdaniem samorządowców możliwość swobodnego przekraczania granic wewnątrz Unii Europejskiej oraz napływ inwestycji do samorządu i rozbudowa lokalnej infrastruktury.  Kolejnym ważnym aspektem integracji są fundusze europejskie. Zdaniem Łukasza Wenerskiego „ich obecność jest nieodłącznym elementem samorządowego krajobrazu. Spośród 767 przepytanych osób, tylko jedna powiedziała, że reprezentowany przez nią samorząd nie aplikuje o fundusze unijne.”.

Generalny optymizm nie powinien jednak przesłonić negatywnych komentarzy dotyczących integracji, które pośród przedstawicieli samorządów również się pojawiają. „Samorządowcy dostrzegają, że możliwość podjęcia pracy w innym państwie członkowskim jest z jednej strony korzystna, ale w wielu przypadkach prowadzi do poważnych problemów – rozpadu więzi rodzinnych i emigracji z Polski tych najlepszych, którzy powinni być motorem napędowym polskiej gospodarki” podkreśla Wenerski. Samorządowcy dostrzegają również duże różnice pomiędzy tymi, którzy z integracji skorzystali najwięcej i najmniej: „politycy i rolnicy mogą się uważać za wygranych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja bezrobotnych. Stabilny wzrost z nowymi miejscami pracy to jeden z europejskich priorytetów – jednak UE, zdaniem samorządowców, nie daje sobie rady z jego realizacją”.  

Po prezentacji raportu odbyła się dyskusja panelowa podczas której samorządowcy podsumowali dekadę członkostwa Polski w Unii Europejskiej z ich lokalnej perspektywy oraz podzielili się przykładami dobrych praktyk w wykorzystaniu funduszy europejskich.

 
Więcej informacji na temat raportu udziela Łukasz Wenerski, tel. 22 556 42 87, e-mail: lukasz.wenerski@isp.org.pl

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter