Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Raport ISP zaprezentowany na konferencji samorządowej


Blisko 300 samorządowców i innych zainteresowanych osób wysłuchało w środę prezentacji raportu ISP na temat międzynarodowej aktywności samorządów. Samorządowcy poparli rekomendacje ISP skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w deklaracji kończącą konferencję.


Konferencję w hotelu Westin w Warszawie zorganizował Związek Miast Polskich. Raport, który powstał na zlecenie związku, podsumowuje współpracę zagraniczną gmin, powiatów, miast i województw. Opiera się na ankietach elektronicznych, które wypełnili przedstawiciele ponad 300 samorządów wszystkich szczebli, oraz wywiadach, przeprowadzonych z przedstawicielami miast. Raport zaprezentowali na wstępie konferencji analitycy ISP, dr Agnieszka Łada i Aleksander Fuksiewicz.

Spotkanie otworzył prezes ZMP, prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Wykład inauguracyjny wygłosił wiceminister spraw zagranicznych Jerzy Pomianowski. Podkreślił rolę samorządów w tworzeniu współczesnej polityki zagranicznej. Rola samorządów w realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej jest nie do przecenienia. W państwa aktywności – zwrócił się do zgromadzonych – kryje się ogromny potencjał niezwykle ciekawych inicjatyw.
Z raportu ISP wynika m.in., że współpracę zagraniczną prowadzi trzy czwarte polskich samorządów. Przedmiotem współpracy jest najczęściej kultura, sport i turystyka oraz nauka i edukacja. Największą barierą ograniczającą współpracę jest brak środków finansowych.

Raport ISP, w opinii przedstawicieli samorządowców, stanowi doskonały punkt wyjścia do dyskusji i refleksji, jak wzmacniać współpracę na linii MSZ-samorządy w działaniach międzynarodowych. Sugerowano, że warto kontynuować tego typu badania.

Samorządowcy potwierdzali również wnioski z badań wskazujące, że współpraca samorządów z MSZ jest bardzo ograniczona. Rola resortu w działaniach zagranicznych mniejszych ośrodków jest minimalna. Konieczne jest usprawnienie komunikacji pomiędzy administracją centralną i lokalną. Uczestnicy konferencji apelowali o stworzenie możliwości szkoleń oraz dostępu do informacji, które pozwolą – zwłaszcza mniejszym ośrodkom – aktywniej prowadzić współpracę międzynarodową. Apelowano również o większą otwartość MSZ na kierowane do resortu zaproszenia do udziału w wydarzeniach ważnych dla lokalnych podmiotów.

Na zakończenie dwudniowej konferencji przyjęto deklarację końcową, która odwołuje się do rekomendacji ISP. Przedstawiciele samorządów oczekują, że MSZ ustosunkuje się do tych rekomendacji.

 
Czytaj raport ISP: „Współpraca zagraniczna polskich samorządów”

 
Więcej o konferencji w relacji PAP, na Portalu Samorządowym i na stronie MSZ.
 
Więcej o projekcie: www.polityka-zagraniczna-samorzad.info


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Zapisz się do newslettera
Newsletter