Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Przedstawiciel ISP na posiedzeniu Rady Jugendwerku


Przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych, ekspert ds. polsko-niemieckich, dr Agnieszka Łada bierze udział w posiedzeniu Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), zwanej również Jugendwerkiem.

Ta organizacja międzynarodowa ma na celu umożliwianie spotkań młodych Polaków i Niemców w ramach wymiany szkolnej i pozaszkolnej. Jej działalność umożliwiła do tej pory spotkanie dwóch milionów młodych ludzi z Polski i Niemiec. PNWM została powołana decyzją obu rządów w 1991 roku.

Rada PNWM jest najwyższym organem tej organizacji. Jej polscy i niemieccy członkowie spotykają się co roku, aby dyskutować nad założeniami merytorycznymi pracy Jugendwerku w danym roku oraz przyjmować sprawozdanie z pracy Zarządu.

Obecność przedstawiciela Instytutu Spraw Publicznych w Radzie PNWM jest wyrazem uznania dla działalności Instytutu w obszarze stosunków polsko-niemieckich. ISP od lat podejmuje tę tematykę. Wiodącym projektem jest w tym obszarze cykl badań „Barometr Polska-Niemcy”, który analizuje wzajemne postrzeganie się polskiego i niemieckiego społeczeństwa. W publikacjach analizujemy ponadto bieżący stan relacji pomiędzy obydwoma krajami oraz formułujemy rekomendacje.
Ostatnio ukazały się:
A.Łada, Czas wyjść poza sferę uśmiechów. Rekomendacje dla polskiej polityki zagranicznej wobec Niemiec >>>>
E.Kaca, A.Łada, Razem czy osobno Partnerstwo Wschodnie w polityce Polski i Niemiec >>>>

Blog Agnieszki Łady z wieloma wpisami na temat stosunków polsko-niemieckich >>>>

Zapisz się do newslettera
Newsletter