Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Propozycje Konkluzji Rady sformułowane przez ISP tematem prac prezydencji


Konkluzje Rady UE, których przyjęcie rekomendował ISP, będą omawiane na spotkaniach przedstawicieli wszystkich państw członkowskich UE (grupach roboczych) w najbliższych dwóch tygodniach.

W dokumencie znajdują się zapisy, które zaproponował Instytut w swojej ekspertyzie uczestnicząc w konsultacjach, podczas których przygotowywano wstępną wersję tekstu.

Jego zawartość przedstawiła uczestnikom międzynarodowej konferencji w Bydgoszczy: „Wolontariat dla demokracji” Rekomendacje od przedstawicieli społecznych i władz lokalnych dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego ISP. W treści Konkluzji, nad którymi aktualnie debatować będą państwa członkowskie, podkreśla się rolę wolontariatu w rozwijaniu europejskiej tożsamości i aktywności obywatelskiej oraz jego znaczenie w promowaniu wartości UE poza jej granicami.

Jak zauważyła Agnieszka Łada, aby obywatele państw sąsiedzkich Unii mogli w pełni oraz łatwo korzystać z oferty programów wolontariackich, konieczne jest znoszenie wiz dla tych społeczeństw. O wadze wolontariatu dla zbliżania do UE jej wschodnich partnerów mówił także Filip Pazderski z ISP, prowadząc jeden z warsztatów podczas konferencji.

ISP od dawna podejmuje temat wolontariatu w kontekście budowania wspólnej Europy. W 2010 roku przygotowaliśmy na zlecenie MSZ ekspertyzę, w której wskazywaliśmy na możliwość wykorzystania przez polską prezydencję szansy, jaką jest pokrywanie się jej terminu z Europejskim Rokiem Wolontariatu, w tym rekomendowaliśmy przyjęcie Konkluzji Rady na temat wolontariatu. Obecny postęp prac nad tym dokumentem pozwala mieć nadzieję, że uda się go przyjąć na spotkaniu Rady 3 października. Zawierać on będzie wiele postulatów ISP.
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter