O wsparciu kolektywnego działania i projekcie CECEP na IX OFIP-ie!
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

O wsparciu kolektywnego działania i projekcie CECEP na IX OFIP-ie!


Obywatelski Pakt dla Edukacji, Manifest Zdrowia Psychicznego czy Miejska Agenda Parlamentarna to tylko niektóre rezultaty prac koalicji organizacji obywatelskich, z którymi współpracujemy w projekcie Central Europe Civic Engagement Project (CECEP). Ich przedstawicielki i przedstawicieli zaprosiliśmy do wspólnej dyskusji na IX Ogólnopolskim Forum Inicjatyw. Rozmawialiśmy nie tylko o ich osiągnięciach, lecz również o wyzwaniach kolektywnej formy aktywności oraz czemu warto ją dalej wzmacniać i jak to robić.


Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Pozarządowych (zob. https://ofip.eu/#program) to cykliczne wydarzenie, odbywające się od 1996 roku. Gromadzi przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych z Polski i z zagranicy. Jego dziewiąta edycja odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2024 w Warszawie. Drugiego dnia Forum zorganizowaliśmy sesję "Siła zbiorowego działania obywatelskiego - zdobyte doświadczenia i wskazówki na przyszłość". Naszymi partnerami był National Democratic Institute oraz wybrane koalicje wspierane w projekcie CECEP.  

W trakcie dyskusji przyjrzeliśmy się, jakie rezultaty można wypracować nawet w niekorzystnych warunkach politycznych, działając w nieformalnych koalicjach i współpracując z partnerami z innych sektorów. Skupiliśmy się na przykładach skutecznych działań podjętych przez koalicje organizacji obywatelskich, w takich obszarach jak edukacja, przestrzeń miejska i dostęp do terenów zielonych, czy też prawa osób należących do najbardziej wrażliwych grup w naszym społeczeństwie. Przy okazji przybliżyliśmy działania podejmowane w projekcie CECEP, by pokazać zarówno wyzwania wiążące się z podejmowaniem takiej kolektywnej formy aktywności, jak i efekty, które można w ten sposób łatwiej osiągnąć.

Wnioski nasuwały się same - działanie w koalicji z innymi zainteresowanymi tym samym tematem podmiotami daje wsparcie, umożliwia wypracowanie lepszych rozwiązań, trafiających w potrzeby szerszej grupy społeczeństwa oraz pozwala na wzmocnienie płynącego z jego strony głosu, który w rezultacie łatwiej trafia do „ucha” rządzących i jest przez nich częściej uwzględniany w działaniach.  Uznając rolę odgrywaną przez koalicje organizacji obywatelskich powinniśmy teraz zastanowić się nad wypracowaniem w naszym kraju mechanizmów ich wsparcia w dalszej aktywności.
 
W sesji uczestniczyły następujące osoby: 
Anna Makowka-Kwapisiewicz - National Democratic Institute
Anna Duniewicz - Inicjatywa Nasz Rzecznik
Karolina Prus-Wirzbicka - SOSdlaEdukacji
Maciej Fijak Koalicja Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla miasta"
Filip Pazderski i Sonia Horonziak - Instytut Spraw Publicznych
 
Więcej o projekcie CECEP na: https://www.isp.org.pl/pl/cecep.
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter