Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Powstała Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych


Nową inicjatywę uruchomiliśmy w  ramach Programu „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych,

Jej celem jest wypracowanie i przedstawienie rządowi i samorządom regionalnym propozycji dotyczących wsparcia rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach kolejnego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki przeznaczone na wsparcie tworzenia i wdrażania programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego na lata 2007-2013 zostały już wyczerpane. Pomimo zainteresowania poradnictwem ze strony Komisji Europejskiej, na razie nic nie wskazuje na to, by komponent poradnictwa prawnego i obywatelskiego znalazł się jako priorytet w kolejnym rozdaniu funduszy europejskich, planowanym na lata 2014-2020.
Chcemy, w gronie organizacji pozarządowych działających w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego, wspólnie przygotować i przedstawić propozycje dotyczące wsparcia poradnictwa w kolejnym okresie programowania funduszy unijnych. Chcemy także pozyskać sojuszników, zarówno ze strony innych organizacji pozarządowych, jak i administracji publicznej, którzy mogliby pomóc szeroko zaprezentować wspólne propozycje.
Pierwsze spotkanie informacyjno-promocyjne dla organizacji poradniczych odbyło się w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych, 20 września 2012r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz fundatora i realizatora programu. Przedstawiono przybliżony harmonogram konsultacji powstających dokumentów rządowych na temat przyszłych funduszy strukturalnych oraz dotychczasowe działania trzeciego sektora, mające na celu włączenie się w proces programowania.
Zapisz się do newslettera
Newsletter