Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM).

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem (2015-2021), którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu
 
 OFERUJEMY
 

 • Interesującą pracę w dużym,  międzynarodowym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
 • Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę  na czas trwania projektu, tj. 30.09.2021
 • Kompleksowe wdrożenie do zadań projektowych
   
Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW M.IN.
 
 • Stała komunikacja i współpraca z partnerami zagranicznymi  w zakresie bieżącej realizacji projektu, w tym organizacja partnerskich spotkań międzynarodowych
 • Współtworzenie strategii rzeczniczej partnerstwa międzynarodowego
 • Udział w procesie przygotowania publikacji projektowych
 • Współpraca z polskim zespołem odpowiedzialnym za  realizację bezpośrednich działań merytorycznych, w tym przygotowywanie kwartalnych raportów merytorycznych
 • Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu
  zgodnie wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego.
 • Bieżąca współpraca z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie
 • Współpraca z koordynatorem finansowym w kwestiach związanych
  z rozliczeniem projektu oraz kwalifikowalnością kosztów
 Stanowisko dostępne od zaraz.


WYMAGANIA

 
 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach unijnych jako członek/członkini personelu zarządzającego projektem
 • Zainteresowanie, poparte doświadczeniem zawodowym, tematyką migracji i integracji migrantów, w tym beneficjentów ochrony międzynarodowej).
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość środowiska Windows, MS Office- w szczególności programu Excel
 • Samodzielność, kreatywność
 • Wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO:

Rekrutacja przebiega dwuetapowo:
 
 1. Aplikacje elektroniczne

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego w języku angielskim oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl . W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają. 
W treści maila należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie brutto.


Przyjmowania zgłoszeń elektronicznych: do 08.03.2019
 
 1. Rozmowy kwalifikacyjne


Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie w zarządzaniu projektami, doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych, zainteresowania tematyką migracji i integracji migrantów, w tym beneficjentów ochrony międzynarodowej. Podczas rozmowy będą też sprawdzane umiejętności językowe oraz inne kompetencje wskazane w wymaganiach.


Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 12-14.03.2019
Przewidywane wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 zł brutto.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
DANE OSOBOWE

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM )
 3. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie:
 7. podmiotom finansującym projekt, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko
 8. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 9. innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko.
 1. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres
   5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko, tj. do dnia 30.09.2026 r.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
 2. jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 3. może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją.
 6. jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 7. może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
 8. może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.

 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter