Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalistki/-y ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM).


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalistki/-y ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM).


Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism - NIEM) jest sześcioletnim  projektem (2015-2021), którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji osób korzystających z ochrony międzynarodowej w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji „Bezpieczna Przystań”/   Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu
 
 OFERUJEMY
 
•    Interesującą pracę w dużym,  międzynarodowym zespole
•    Możliwości rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
•    Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu  na czas trwania projektu, tj. do 30.09.2021
•    Kompleksowe wdrożenie do zadań projektowych
 
Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW M.IN.
 
•    Stała komunikacja i współpraca z partnerami zagranicznymi  w zakresie bieżącej realizacji projektu, w tym organizacja spotkań międzynarodowych
•    Współtworzenie strategii rzeczniczej partnerstwa międzynarodowego
•    Udział w procesie przygotowania publikacji projektowych
•    Współpraca z polskim zespołem odpowiedzialnym za  realizację bezpośrednich działań merytorycznych, w tym przygotowywanie kwartalnych raportów merytorycznych (krajowych oraz zbiorczych dla całego parnterstwa)
•    Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu zgodnie wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego.
•    Bieżąca współpraca z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu, budżecie oraz wniosku o dofinansowanie
•    Współpraca z koordynatorką finansową w kwestiach związanych z rozliczeniem projektu oraz kwalifikowalnością kosztów

 Stanowisko dostępne od zaraz.


WYMAGANIA

 
•    Wykształcenie wyższe
•    Minimum rok doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach unijnych jako członek/członkini personelu zarządzającego projektem
•    Zainteresowanie, poparte doświadczeniem zawodowym, tematyką migracji i integracji migrantów, w tym osób korzystaj acych z ochrony międzynarodowej.
•    Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
•    Znajomość środowiska Windows, Office 365, MS Office - w szczególności programu Excel
•    Samodzielność, kreatywność
•    Wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne
•    Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO:

Rekrutacja przebiega dwuetapowo:
 
1.    Aplikacje elektroniczne
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego w języku angielskim oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl . Mile widziane jest wskazanie osób mogących udzielić referencji w zakresie wymaganego doświadczenia i kompetencji.  W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają. 
W treści maila należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie brutto.

Przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych: do 18.06.2019
 
2.    Rozmowy kwalifikacyjne
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie  zarządzania projektami, doświadczenia w pracy w zespołach międzynarodowych, zainteresowania tematyką migracji i integracji migrantów, w tym osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Podczas rozmowy będą też sprawdzane umiejętności językowe oraz inne kompetencje wskazane w wymaganiach.


Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 20-24.06.2019

Przewidywane wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 zł brutto.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.DANE OSOBOWE

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:
1.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”).
2.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM )
3.    Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
4.    Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości.
5.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6.    Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie:
7.    podmiotom finansującym projekt, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko
8.    organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
9.    innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko.
7.    Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko, tj. do dnia 30.09.2026 r.
8.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a.    może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
b.    jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
c.    może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
d.    może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
e.    może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją.
f.    jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
g.    może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
h.    może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.

 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter